ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Изборите в Афганистан - повратен момент

Депутат в афганистанския парламент, Дауд Султанзой споделя своето виждане за рисковете пред страната, ако предизборната кампания не успее да достигне до хората.

Когато погледнем Афганистан, демокрацията в страната и нейното бъдеще, става пределно ясно, че през последните седем години бяха пропуснати редица златни възможности да се подобри положението.

Пропуснати най-вече от афганистанските лидери, които не съумяха да се справят със задачите си във всеки аспект на управлението. Пропуснати обаче и от международната общност, която не разбра напълно важността на един по-прозрачен, по-дисциплиниран и последователен подход към проблемите в страната.

Днес международната общност трябва да погледне с нови очи познатата действителност. Тази действителност включва най-ниската продължителност на живота в света. Включва бедността, лошото здравеопазване и слабата образователна система. Както и липсата на редица други услуги, въпреки помощта (все още недостатъчна) и парите, които се наливат в страната.

Младото поколение в Афганистан, което съставлява 85 % от населението на страната, се тревожи за своето ежедневие, за работата си и за куп дребни житейски проблеми.

Хората в Афганистан знаят къде се коренят проблемите: в корупцията, пилеенето, липсата на координация, нерешителността и провалите на ръководството, което забави доставката на помощи и възстановяването. Те знаят, че причините не са отстранени, само повече се говори за тях. Бъдещето на Афганистан зависи от тези хора. Те съзнават, че участието на международната общност днес е жизненоважно за тяхната държава.

Много дискусии се водиха по въпросите за върховенството на закона, доброто управление, правосъдието и наркотиците. Но други важни аспекти за спасяването на Афганистан бяха пренебрегнати.

Много проблеми вълнуват народа на страната, особено младите, огромен процент от населението (85 %). Те се притесняват за своето ежедневие, за работата си и за най-обикновени житейски проблеми. За тях политическото бъдеще на страната има значение, защото от него зависи тяхното собствено благоденствие.

Те задават основни въпроси като::

  • Как да гледаме сериозно на демокрацията, след като поколението на бъдещето, мозинство в страната, се управлява от старите пазители на мрачната епоха?
  • Как фактът, че това положение не се променя, ще се отрази на демокрацията и на възприятието й в Афганистан и в чужбина?
  • Кой ще окаже реална и полезна подкрепа на демократите, след като личности със съмнителна репутация и антидемократични нагласи имат многобройни спонсори и получават пари, за да не градят демокрация и да създават хармония?

Изключително важно е да се разбере, че младото поколение в Афганистан се намира на кръстопът. Те гледат отстрани, докато други (които не ги разбират), вземат решенията вместо тях. Те не се чувстват част от политическия процес.

Това се дължи на факта, че те не са включени в интересни социални и политически програми и на неспособността на афганистанското управление да ги запали и ръководи. Това управление не се занимава с основните потребности на своите съграждани и така се създава пропаст между населението и правителството.

Какво ще се случи, ако демокрацията не заработи?

В това отношение има риск: неадекватните отношения продължават да отблъскват хората встрани от основната тенденция и създават благоприятна почва за недоверие във властта, която така категорично заяви, че ще изпълни своите обещания. Гражданите се насочват към екстремизма и престъпността и ако това се засили, ще стане още по-трудно да се възстановят контролът и редът.

Тези проблеми, които сериозно засягат младото поколение в Афганистан, трябва да бъдат спешно решени от нашите съюзници и от афганистанското правителство.

Започващият политически сезон в страната ще отдели така необходимото внимание на тези въпроси. Този особено важен в политическо отношение период може да доведе до така необходимото осъзнаване на проблемите в Афганистан и на факта, че хората в страната се нуждаят от много повече от това, за което говорят международната общност и афганистанското правителство.

Намирането на адекватни отговори на тези въпроси може да даде значителен тласък и да катализира този процес, така че населението да престане да гледа отстрани и да се включи в него.

Не може да се изгради държава, ако народът й не я чувства като своя.

Никой народ няма да чуства държавата като своя, ако не участва в процеса на нейното изграждане.

Нито един процес не може да има успешен завършек, ако няма подходящо лидерство.

Нито един лидер няма да успее, ако няма доверие в него.

Не се разбира значението на изборите за бъдещето на Афганистан.

След всичко, казано дотук, трябва да обмислим следните въпроси:

  • Опасността недемократите да отклонят новата демокрация в Афганистан.
  • Необходимостта да се създаде у афганистанците чувството, че демокрацията е тяхна и те я ръководят.
  • Нуждата от по-голяма прозрачност и отчетност в демократичния процес в Афганистан.
  • Значението на предстоящите избори.
  • Необходимостта от мирно предаване на властта от старото ръководство на новото.

Свободните и честни избори имат основно значение. За да покажат, че гледат сериозно на обещанието си да помогнат на Афганистан, държавите, участващи в страната, трябва за направят всичко необходимо, за да изпълнят своя ангажимент.

Честните избори ще позволят на народа на Афганистан - за първи път в новата история - да смени по мирен начин един президент с друг и да придобие така необходимото усещане, че демокрацията е в негови ръце. Това е безкрайно важно за изграждането на държавата и укрепването на демокрацията.

Честните избори ще влеят ново търпение и повече гъвкавост у хората, които сега се чувстват неудовлетворени и изтерзани. Ако местните жители поемат нещата в свои ръце, новото ръководство и международните партньори ще могат да извлекат поуки от миналите грешки и да възобновят с удвоени сили процеса на възстановяване и реформи.

Честните избори ще стимулират и обнадеждят и представителите на всички страни, оказващи помощ на Афганистан. Те ще осъзнаят, че усилията им от последните седем-осем години не са отишли напразно и вече дават резултат.

Виждам, че афганистанското правителство вече започна да опорочава изборите току под носа на международната общност, използвайки най-различна тактика. Ако тези злоупотреби с властта се толерират, хората ще изтълкуват това като знак на одобрение от съюзниците на Афганистан. Смятам, че тези злоупотреби ще унищожат всички шансове афганистанският народ да застане на страната на международната общност.

Подкрепата на международната общност за една администрация, която опорочава изборите, ще бъде удар за демокрацията и ще урони престижа на тази общност.

Желанията на афганистанския народ не са по-различни от тези на другите народи. Той иска разумна и трайна промяна.

Ако не отговорим на този онователен стремеж, голяма част от населението ще се присъедини към противниците на демокрацията. Загубата на илюзиите може да засили екстремизма и престъпността и да се изправим пред народ, който не вярва в никаква система на управление.

Последиците от подобен провал и загубата на доверие в международната общност в Афганистан няма да се ограничат само до страната. Сътресенията ще се почувстват не само в региона, но и в целия ислямски свят и отвъд него.

Глас за по-добро бъдеще - наближаващите избори са повратен момент за Афганистан

Вяра в демокрацията: свободните и честни избори ще бъдат най-добрата реклама за младата демокрация в Афганистан

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink