JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Ako viesť účinne medialnu vojnu s Talibanom

Tim Foxley zástava názor, že je venované príliš málo času, úsilia a analytických prostriedkov k porozumeniu výrokov Talibanu a že zmena tejto koncepcie by mohla mať za následok zmenu situácie v prebiehajúcom konflikte

Anonymný leták Talibanu: tieto výhražné letáky, ktoré sú určené k šíreniu strachu, sú účinným komunikačným nástrojom medzi afganským obyvateľstvom

Ospravedlňujem sa za tento neobratný skok priamo k zmyslu tohto článku, ale chcel by som úvodom položiť otázku - čo je podnikané pre zatiahnutie Talibanu do mediálnej vojny?

Myslím tým proaktivne kampane za účelom konfrontácie s výrokmi Talibanu, interpretácie týchto výrokov a poukázanie na ich slabosť a rozpornosť - a nie iba šírenie "dobrých správ" medzi afganským obyvateľstvom a medzinárodnou komunitou.

Som presvedčený, že je príliš málo času, úsilia a analytických prostriedkov venovaných chápaniu slov Talibanu, spôsobu, ako Taliban tieto slová verejnosti predkladá a dôvodu, prečo si môže dovoliť tieto slová prednášať. Okrem toho existuje príliš málo informácií na úrovni jednej správy Medzinárodnej krízovej skupiny, ktorá je venovaná propagandistickej činnosti Talibanu. Výsledkom je nedostatočné chápanie spôsobu myslenia Talibanu alebo dokonca žiadny skutočný záujem na hľadanie spôsobu, ako reagovať na mediálnu činnosť Talibanu.

Aj keď NATO vyvíja úsilie v oblasti strategickej komunikácie, šírenie "dobrých správ" a informácií po celom Afganistane je iba jednou časťou mediálneho bojového poľa. Ja osobne zastávam názor, že Taliban je v tejto oblasti skutočne veľmi zraniteľný a proaktívna mediálna vojna s ním by priniesla zaručený úspech.

Komunikácia nie je problém sofistikácie, ale efektívnosti

V oblasti fyzického alebo "kinetického" boja proti Talibanu politickí analytici s obľubou poukazujú na fakt, že Taliban nie je až tak silný, ale že je spravidla jediným aktérom okupujúcim terén v danej oblasti. Podľa môjho názoru sa dá táto mienka považovať za pravdivú, pokiaľ však máme na mysli oblasť mediálnu.

Taliban je schopný alebo "efektívny" na miestnej úrovni, keď komunikuje simplistickým spôsobom so svojou paštunskou komunitou - na oboch stranách hraníc. Spoločné tribálne mravné hodnoty a spoločný jazyk, ktoré im poskytujú veľkú výhodu proti tomu čo je, podľa môjho názoru, v celku "neobratný" západný prístup. Taliban je zručný v podčiarknutí miestnych problémov - obáv z likvidácie ópiových polí a tým straty prostriedkov na živobytie, z narušenia moslimskej cnosti bezvercami, alebo z vedľajších škôd spôsobených ľudu a majetku.

Aj keď mediálne aktivity Talibanu nie sú mimoriadne sofistikované (domnievam sa, že útvary ISAF NATO mali sklon používať mediálnu "sofistikáciu" Talibanu na ospravedlnenie svojej vlastnej neúčinnosti), musíme v mnohých ohľadoch byť opatrní čo sa týka tejto rozvahy. Po prvé, pretože to nie je natoľko otázkou sofistikácie - ale skôr efektívnosti. A navyše sa nezdá, že by existovalo mnoho analytických dôkazov mediálnej účinnosti Talibanu. Po druhé, pre hlavné obecenstvo, s ktorým Taliban komunikuje, mediálna aktivita nemusí byť sofistikovaná.

Kto víťazí v mediálnom boji : NATO alebo Taliban?

V mediálnej aréne by NATO malo mať prevahu - má k dispozícii finančné zdroje, materiálne zdroje, inteligenciu. Ale na druhej strane je znevýhodnené a to z týchto dôvodov:

 • jednania, rozhodovania a záležitosti Aliancie sú verejnosti takmer neprístupné

 • veľké mediálne úsilie je zrejme vynakladané iba na zabezpečovanie "informovanosti" svojho vlastného tímu;
 • NATO má veľmi početné, viac sofistikované, náročné a skeptické obecenstvo vo svojich členských štátoch;

najväčším problémom je však skutočnosť, že medzinárodné média často a neúmyselne dávajú propagandistické "darčeky" Talibanu. Napríklad, neustále používanie termínu "Jarná ofenzíva" trvalo bez akýchkoľvek námietok tak dlho, že dnes tento názov používa samotný Taliban. Ale keď sa spýtate hovorcu Talibanu: "Zahájili ste útok na leteckú základňu Bagram z toho dôvodu, že ste vedeli o tom, že je tam na návšteve minister obrany USA? ", odpoveďou je rozhodné "Nie".

© Reporters / Associated Press

Mediálna hra: Taliban si je vedomý, že rýchlosť a nesprávnosť informácie je metódou, ako získať prevahu v mediálnom boji.

Taliban má na svojej strane taktiež rýchlosť reakcie - okamžité priznanie zodpovednosti za akýkoľvek incident, ktorý vyhovuje jeho zámerom. Ich webová stránka na internete je prehnane dlhým zoznamom obetí a, čo je divné, "zoznamom zničených tankov".

Verím, že na strategickej úrovni má NATO stále prevahu, pretože činnosť Talibanu v oblasti politickej problematiky je nejasná, naivná a bez vierohodnosti. Napríklad, v minulom roku Taliban upozorňoval na to, že jeho príslušníci neničia školy a že v skutočnosti Taliban presadzuje politiku vzdelávania! Jeho predstavitelia sa však tvária príliš znepokojene, keď hovoria o iných politických námetoch - na pozadí tisícov zavraždených bezvercov - a to v podstate preto, že ich intenzita myslenia je veľmi obmedzená. Ich prehlásenia sú takmer úplne zbavené tém, ktoré väčšina Afgancov chce počuť - obnova krajiny, zamestnanosť, hospodársky rozvoj.

Či súhlasíte s nasledujúcim argumentom či nie, Taliban sa pomaly zdokonaľuje na poli strategických správ; symptómy som spozoroval po prvýkrát v dobe, kedy som sa začal zaoberať týmto problémom, na konci roku 2006. Ozbrojené útoky, ako napríklad tohto roku v hoteli Serena na prezidenta Karzaia, zrejme poukazujú na ďalšie metódy Talibanu čo sa týka koordinácie operácií so strategickými mediálnymi správami.

Videl som na vlastné oči incident v provincii Faryab, ktorý bol demonštráciou toho, akým spôsobom Taliban znevažuje morálne hodnoty Paštunov, keď im to vyhovuje

Ak viete, ktoré sú vaše slabosti, ste na polovičnej ceste k ich využitiu. Pohľad zblízka na tvrdenie Talibanu odkrýva mnoho ich problémov. Taliban je silne alergický na nasledujúce témy:

 • hrozby a námietky týkajúce sa ich vierohodnosti a duchovnej legitímnosti – či už Paštunci alebo Afganci, džihadisti alebo islamisti;
 • vlastné obete na životoch;
 • možné civilné obete (Afganci) vinou ich útokov;
 • správy o nezhodách medzi príslušníkmi Talibanu;
 • rozpory v ich výrokoch a prehláseniach.

Tim Foxley

Existujú početné možnosti, ako týchto slabostí využiť. V júli som navštívil Afganistan a sám som bol svedkom jedného takéhoto využitia.

Bol som na návšteve v provincii Faryab, ktorá je spravidla označovaná za "relatívne priateľskú" oblasť. Práve v tej dobe došlo k menšiemu incidentu v hraničnom pásme medzi provinciami Badghis a Faryab. Jedného dňa, prišiel samozvaný "tieňový guvernér" Talibanu s malým oddielom bojovníkov do jednej dedinky s cieľom uniesť pracovníkov miestnej nevládnej organizácie, ktorí stavali vodnú nádrž pre miestnych obyvateľov. Vodca miestnej rady starších bránil, podľa paštunského zákona o ochrane hosťov, týchto pracovníkov a nakoniec samozvaného vodcu zastrelil a jeho bandu tým donútil k úteku.

Pri podrobnom rozbore situácie môžu byť mnohé podobné prípady použité na dôkaz toho, do akej miery Taliban pohŕda paštunskými morálnymi hodnotami, keď sa mu to hodí a ako evidentne nerešpektuje národný džihád.

A selection of other opportunities offered in the past include:

 • V roku 2005, bol Mullah Omar zbaveny titulu "Vodca veriacich" rovnakou šúrou, ktorá mu tento titul udelila v roku 1996.
 • V marci roku 2006, egyptský veľký mufti prehlásil sebevražedné atentáty za nezákonné. Iba jeden afganský editorialista prevzal túto správu a vo svojom denníku ľutoval, že toto prehlásenie nebolo oznámené po celej zemi.
 • V novembri 2006, Ahmed Rashid vo svojom článku cituje výroky paštunských kmeňov zo severozápadných pohraničných provincií: "Taliban utápa naše morálne hodnoty v mori krvi.
 • V apríli roku 2007, šúra severozápadných pohraničných provincií taktiež prehlásila sebevražedné atentáty za nezákonné.

Príklady vlastných protirečení Talibanu sú početné. Dve nasledujúce sú postačujúce:

 • nemoslimský pôvod unesených žien (viď juhokórejských rukojemníkov;
 • odvolanie priznaného sebevražedného atentátu iba za situácie, kedy počet afganských civilných obetí je príliš evidentný (napr. Spin Boldak v januári 2006). Tento fakt inšpiroval mimovoľné ironické tvrdenie dnes už zosnulého mullaha Dadullaha: "Naše operácie nezabijú civilných obyvateľov".

Hodená rukavica Talibanu k mediálnemu súboju sa nestane čarovným prútikom, ktorý rozvráti Taliban vďaka jeho vlastným protikladom

Na tomto mieste je potrebné oceniť prácu Anthony Cordesmana zo Strediska strategických a medzinárodných štúdií (CSIS), ktorý nás upozorňuje na skutočnosť, že je potrebné nielen prehodnotiť metódy, ktorými posudzujeme a analyzujeme politický vývoj v Afganistane, ale zároveň vziať na vedomie fakt, že sa jedná o afgansko-pakistánsky regionálny problém. Mediálna kampaň s pôsobivou afgansko-pakistánsko-paštunskou orientáciou, určená všetkým tamojším zainteresovaným stranám, donúti Taliban k ospravedlneniu sa a k zdôvodneniu svojich akcií.

Vlády Afganistanu a Pakistanu - za pomoci medzinárodnej komunity - môžu vykonať mnoho pre spätné nadobudnutie mediálnej iniciatívy rozšírením dialógu, nasadením oznamujúcich prostriedkov, vypudením Talibanu z jeho pohodlnej zóny a v neposlednej rade pôsobením v oblasti politiky, ekonomiky, etnických a ľudských práv, rovnoprávnosti žien, vzdelania a rekonštrukcie krajiny.

Avšak predtým sú nutné o mnoho početnejšie analýzy a chápanie toho, čo, ako a prečo Taliban hlása - a nie iba rozbory konzervatívnych buržoáznych západných pozorovateľov. Sú potrebné expertízy z afgansko-pakistánsko-paštunských spoločenských kruhov.

Čo môže byť vykonané a kto to bude realizovať?

Nerobím si ilúzie, že Talibanu hodená rukavica k mediálnemu súboju sa stane čarovným prútikom, ktorý rozvráti Taliban pod váhou jeho vlastných protikladov. Skutočný pokrok v boji s Talibanom bude záležať na tom, či afganská vláda a medzinárodná komunita úspešne dokončí skutočnú premenu a obnovu krajiny - zvlášť či zaistí nepretržitú prítomnosť kompetentných, dobre vyzbrojených a spoľahlivých policajných síl - a či ešte labilné reformy pevne zakotvia a udržia integritu zeme v nastavajúcich desaťročiach.

V každom prípade musí byť proaktívna politika podstatne účinnejšia než politika reaktívna.

Medzinárodná komunita, medzinárodné média, afganská a pakistanská vláda a útvary ISAF-NATO musia vykonať ešte mnoho pre agresívne odhaľovanie a kompromitovanie protikladov a slabostí Talibanu za účelom obmedzenia podpory a stimulácie zo strany "váhavcov". Vôľa Talibanu vraždiť ľud, ničiť štátny majetok a infraštruktúru bez politického či ekonomického zmyslu je bohatým prameňom námetov pre využitie v médiách.

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink