ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

В следващия си брой "НАТО Преглед" ще анализира развитието на Балканите, извлечените поуки и ползата от тях днес и ще представи различни мнения за бъдещетто на региона. В броя ще поместим статии от някои от основните фигури в региона - в миналото и днес.

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink