JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  
 

Nepokoje na Haiti a v Kamerune, vlna protestných akcií na Pobreží slonoviny a búrlivé demonštrácie v Mauretánii, Mozambickej republike, Senegale, Uzbekistane, Jemene, Bolívii, Indonézii a v ostatných krajinách odhalili nestabilitu spôsobenú stúpajúcimi cenami potravín. Približne 13 % obyvateľov vo svete trpí podvýživou z dôvodu extrémnej chudoby a viac než 2 miliárd osôb nemá možnosť sa pravidelne stravovať.

(Zdroj: Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN)

© AP/Reporters

Voda je bezpečnostným problémom. Najväčším spotrebiteľom vody vo svete je poľnohospodárstvo: vyžaduje si tri štvrtiny všetkých vodných zdrojov. Jeden kilogram zemiakov spotrebuje vyše 500 litrov vody, jeden kilogram zrnom kŕmeného hovädzieho dobytka viac než 100 000 litrov vody.

(Zdroj: Council of Europe/OECD)

© Knižnica vedeckej fotografie/Reporters

Približne 97,5 % vodných rezerv na zemi tvorí slaná voda, iba 2,5 % tvorí voda sladká. Dve tretiny z tejto relatívne nepatrnej časti tvoria ľadovce a polárne teritóriá. V mnohých častiach sveta už potreba vody presiahla úroveň zásobovania a podľa prognóz, za predpokladaného rastu populácie, v roku 2025 budú dve tretiny obyvateľstva trpieť nedostatkom vody.

(Zdroj: Greenfacts.org)

© AP/Reporters

Dezertifikacia, znamenajúca degradáciu pôdy a následné zníženie jej biologickej produktivity, je výsledkom ľudskej činnosti. Približne 24 miliárd ton úrodnej pôdy zmizne každoročne zo zemského povrchu. Jedna tretina celkového povrchu zemskej pevniny (4 miliardy hektárov) a 250 miliónov osôb sú ohrozené dezertifikaciou.

(Zdroj: Vedecký program NATO/FAO)

© Knižnica vedeckej fotografie/Van Parys Media

Migrácia je jedným z dôsledkov neistoty prístupu k základnej výžive. V období rokov 1997 - 2020 sa očakáva presun približne 60 miliónov osôb z dezertifikovaných oblastí subsaharskej Afriky smerom na sever tohto kontinentu a ďalej do Európy. Podľa prognóz odborníkov sa bude tento proces zintenzívňovať paralelne s rastom obyvateľstva: v roku 2050 bude potrebné živiť vyše 3 miliardy osôb.

(Zdroj: Medzinárodná komisia pre klimatickú zmenu/OSN)

© AP/Reporters

Rastúca aktivita na úseku priemyslovej premeny obilnín na biopalivá je kritizovaná z dôvodu vyvolania potravinovej kríze vedúcej k zvýšeniu životnej neistoty. K výrobe napríklad 50 litrov (alebo približne jednej plnej nádrže auta) bio-etanolu je potrebných 232 kg kukurice; rovnaké množstvo tejto obilniny uživí napríklad jedno dieťa v Zambii po jeden celý rok.

(Zdroj: OSN)

© AP/Reporters

Potravinová kríza v mnohých krajinách je paradoxom v pomere k obrovským prebytkom potravín vo vyspelých priemyslových štátoch. Takmer štvrtina všetkých potravín na trhu týchto štátov putuje rovno do smetných košov, bez toho aby vôbec bola požitá. A obezita má prudko stúpajúcu tendenciu v mnohých vyspelých štátoch. Na jednej strane Program svetovej výživy varuje pred rastom chudoby (a narastajúcej nestability) v mestách a na druhej strane Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje pred obezitou argumentom, že v roku 2015 bude žiť vo svete 700 miliónov obéznych osôb.

(Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia) © Emilio Ereza/Van Parys Media

Nepokoje na Haiti a v Kamerune, vlna protestných akcií na Pobreží slonoviny a búrlivé demonštrácie v Mauretánii, Mozambickej republike, Senegale, Uzbekistane, Jemene, Bolívii, Indonézii a v ostatných krajinách odhalili nestabilitu spôsobenú stúpajúcimi cenami potravín. Približne 13 % obyvateľov vo svete trpí podvýživou z dôvodu extrémnej chudoby a viac než 2 miliárd osôb nemá možnosť sa pravidelne stravovať.

(Zdroj: Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo OSN)

© AP/Reporters

Voda je bezpečnostným problémom. Najväčším spotrebiteľom vody vo svete je poľnohospodárstvo: vyžaduje si tri štvrtiny všetkých vodných zdrojov. Jeden kilogram zemiakov spotrebuje vyše 500 litrov vody, jeden kilogram zrnom kŕmeného hovädzieho dobytka viac než 100 000 litrov vody.

(Zdroj: Council of Europe/OECD)

© Knižnica vedeckej fotografie/Reporters

Približne 97,5 % vodných rezerv na zemi tvorí slaná voda, iba 2,5 % tvorí voda sladká. Dve tretiny z tejto relatívne nepatrnej časti tvoria ľadovce a polárne teritóriá. V mnohých častiach sveta už potreba vody presiahla úroveň zásobovania a podľa prognóz, za predpokladaného rastu populácie, v roku 2025 budú dve tretiny obyvateľstva trpieť nedostatkom vody.

(Zdroj: Greenfacts.org)

© AP/Reporters

Dezertifikacia, znamenajúca degradáciu pôdy a následné zníženie jej biologickej produktivity, je výsledkom ľudskej činnosti. Približne 24 miliárd ton úrodnej pôdy zmizne každoročne zo zemského povrchu. Jedna tretina celkového povrchu zemskej pevniny (4 miliardy hektárov) a 250 miliónov osôb sú ohrozené dezertifikaciou.

(Zdroj: Vedecký program NATO/FAO)

© Knižnica vedeckej fotografie/Van Parys Media

Migrácia je jedným z dôsledkov neistoty prístupu k základnej výžive. V období rokov 1997 - 2020 sa očakáva presun približne 60 miliónov osôb z dezertifikovaných oblastí subsaharskej Afriky smerom na sever tohto kontinentu a ďalej do Európy. Podľa prognóz odborníkov sa bude tento proces zintenzívňovať paralelne s rastom obyvateľstva: v roku 2050 bude potrebné živiť vyše 3 miliardy osôb.

(Zdroj: Medzinárodná komisia pre klimatickú zmenu/OSN)

© AP/Reporters

Rastúca aktivita na úseku priemyslovej premeny obilnín na biopalivá je kritizovaná z dôvodu vyvolania potravinovej kríze vedúcej k zvýšeniu životnej neistoty. K výrobe napríklad 50 litrov (alebo približne jednej plnej nádrže auta) bio-etanolu je potrebných 232 kg kukurice; rovnaké množstvo tejto obilniny uživí napríklad jedno dieťa v Zambii po jeden celý rok.

(Zdroj: OSN)

© AP/Reporters

Potravinová kríza v mnohých krajinách je paradoxom v pomere k obrovským prebytkom potravín vo vyspelých priemyslových štátoch. Takmer štvrtina všetkých potravín na trhu týchto štátov putuje rovno do smetných košov, bez toho aby vôbec bola požitá. A obezita má prudko stúpajúcu tendenciu v mnohých vyspelých štátoch. Na jednej strane Program svetovej výživy varuje pred rastom chudoby (a narastajúcej nestability) v mestách a na druhej strane Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje pred obezitou argumentom, že v roku 2015 bude žiť vo svete 700 miliónov obéznych osôb.

(Zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia) © Emilio Ereza/Van Parys Media

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink