SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  
 

Opptøyer i Haiti og Kamerun, voldsomme protester i Elfenbenskysten, og opphetede demonstrasjoner i Mauritania, Mozambik, Senegal, Usbekistan, Jemen, Bolivia, Indonesia og andre land har demonstrert den ustabiliteten som matvareprisene forårsaker. 13 % av verdens befolkning er underernært på grunn av ekstrem fattigdom, mens opp mot 2 milliarder mennesker mangler matsikkerhet i perioder. (kilde: FNs mat- og jordbruksorganisasjon)

© AP / Reporters

Vann er allerede et sikkerhetsspørsmål. Den største konsumenten av vann i verden er jordbruket: det bruker trefjerdeler av vannressursene. Et kilo poteter bruker rundt 500 liter vann i produksjonen; et kilo kornforet biff bruker opp mot 1000.000.

(kilder: Europa-rådet/OECD)

© Science Photo Library / Reporters

97.5 % av vann på jorden er saltvann, det gir bare 2.5 % ferskvann. Av denne lille delen er mer enn totredjedeler frosset i isbreer og de polare isdekkene. Vannbehov overskrider allerede forsyningen i mange deler av verden, og med den voksende befolkningen er det allerede spådd at innen 2025 vil totredjedeler av planetens befolkning ha mangel på vann.

(kilde: Greenfacts.org)

© AP / Reporters

Ørkenspredning, som betyr landdegradering som fører til mindre biologisk produktivitet, er resultat av menneskelagede aktiviteter. Rundt 24 milliarder tonn dyrkbar jord forsvinner årlig. En tredel av jordens landoverflate (4 milliarder hektar) trues av ørkenspredning, og mer enn 250 millioner mennesker er direkte berørt av den.

(kilder : NATOs vitenskapsprogram/FAO)

© Science Photo Library / Van Parys Media

Migrasjon er en av hovedkonsekvensene av matusikkerhet. Fra 1997 til 2020 er det ventet at rundt 60 millioner mennesker vil flytte fra ørkenspredningsområder i Afrika sør for Sahara til det nordlige Afrika og Europa. Prosessen er spådd å øke med befolkningsveksten: i 2050 vil det være 3 milliarder flere munner å mette.

(kilder: Det internasjonale klimapanel/FN)

© AP / Reporters

Den økende praksis med å forandre avlinger til biobrensel har av noen fått skylden for å føre til matmangel, og dermed øke prisene som fører til mer usikkerhet. For å produsere 50 liter (eller omtrent tanken på en vanlig bil) av biobrenselet etanol, trenger man 232 kilo mais. Den samme mengeden kan fore et barn i Zambia i ett år.

(kilde: FN)

© AP / Reporters

Matusikkerheten i mange land stilles noe i relieff til matoverflodsproblemene i Den første verden. Rundt en fjerdedel av den globale maten kastes uten å bli spist. Overvektsnivåene stiger i mange utviklede land. Mens Verdens matprogram advarer mot veksten av fattig bybefolkning (og som en konsekvens øket ustabilitet), advarer WHO også mot at 700 millioner mennesker vil være overvektige innen 2015.

(kilde: Verdens helseorganisasjon)

© Emilio Ereza / Van Parys Media

Opptøyer i Haiti og Kamerun, voldsomme protester i Elfenbenskysten, og opphetede demonstrasjoner i Mauritania, Mozambik, Senegal, Usbekistan, Jemen, Bolivia, Indonesia og andre land har demonstrert den ustabiliteten som matvareprisene forårsaker. 13 % av verdens befolkning er underernært på grunn av ekstrem fattigdom, mens opp mot 2 milliarder mennesker mangler matsikkerhet i perioder. (kilde: FNs mat- og jordbruksorganisasjon)

© AP / Reporters

Vann er allerede et sikkerhetsspørsmål. Den største konsumenten av vann i verden er jordbruket: det bruker trefjerdeler av vannressursene. Et kilo poteter bruker rundt 500 liter vann i produksjonen; et kilo kornforet biff bruker opp mot 1000.000.

(kilder: Europa-rådet/OECD)

© Science Photo Library / Reporters

97.5 % av vann på jorden er saltvann, det gir bare 2.5 % ferskvann. Av denne lille delen er mer enn totredjedeler frosset i isbreer og de polare isdekkene. Vannbehov overskrider allerede forsyningen i mange deler av verden, og med den voksende befolkningen er det allerede spådd at innen 2025 vil totredjedeler av planetens befolkning ha mangel på vann.

(kilde: Greenfacts.org)

© AP / Reporters

Ørkenspredning, som betyr landdegradering som fører til mindre biologisk produktivitet, er resultat av menneskelagede aktiviteter. Rundt 24 milliarder tonn dyrkbar jord forsvinner årlig. En tredel av jordens landoverflate (4 milliarder hektar) trues av ørkenspredning, og mer enn 250 millioner mennesker er direkte berørt av den.

(kilder : NATOs vitenskapsprogram/FAO)

© Science Photo Library / Van Parys Media

Migrasjon er en av hovedkonsekvensene av matusikkerhet. Fra 1997 til 2020 er det ventet at rundt 60 millioner mennesker vil flytte fra ørkenspredningsområder i Afrika sør for Sahara til det nordlige Afrika og Europa. Prosessen er spådd å øke med befolkningsveksten: i 2050 vil det være 3 milliarder flere munner å mette.

(kilder: Det internasjonale klimapanel/FN)

© AP / Reporters

Den økende praksis med å forandre avlinger til biobrensel har av noen fått skylden for å føre til matmangel, og dermed øke prisene som fører til mer usikkerhet. For å produsere 50 liter (eller omtrent tanken på en vanlig bil) av biobrenselet etanol, trenger man 232 kilo mais. Den samme mengeden kan fore et barn i Zambia i ett år.

(kilde: FN)

© AP / Reporters

Matusikkerheten i mange land stilles noe i relieff til matoverflodsproblemene i Den første verden. Rundt en fjerdedel av den globale maten kastes uten å bli spist. Overvektsnivåene stiger i mange utviklede land. Mens Verdens matprogram advarer mot veksten av fattig bybefolkning (og som en konsekvens øket ustabilitet), advarer WHO også mot at 700 millioner mennesker vil være overvektige innen 2015.

(kilde: Verdens helseorganisasjon)

© Emilio Ereza / Van Parys Media

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink