ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  
 

Бунтовете в Хаити и Камерун, острите протести в Бряг на слоновата кост, разпалените демонстрации в Мавритания, Мозамбик, Сенегал, Узбекистан, Йемен, Боливия, Индонезия и други страни илюстрираха нестабилността, породена от покачващите се цени на храните. 13 % от населението в света страда от недохранване заради крайната бедност, а 2 милиарда души периодично са заплашени от несигурност за своята прехрана.

(източник: Организация на ООН по прехрана и земеделие)

© АП / Репортери

Водата вече е проблем на сигурността. Земеделието е най-големият поткребител на вода в света: три четвърти от водните запаси. За отглеждането на килограм картофи са необходими над 500 литра вода; за производството на килограм гонвеждо от хранени със зърно животни отиват над 100 000.

(източници: Съвет на Европа/ОИСР)

© Science Photo Library / Репортери

97,5 % от водата на земята е солена и само 2,5 % - сладка. Около две трети от нея е замразена в ледниците и полярните ледове. В много части на света, където населението се увеличава, нуждите от вода надвишават доставките. Според предвижданията през 2025 г. две трети от населението на планетата ще страда от недостиг на вода.

(източник: Greenfacts.org)

© АП / Репортери

Опустиняването, тоест обедняването на земята, водещо да намаляване на биологичното производство, се дължи на човешката дейност. Годишно изчезват около 24 милиарда тона плодородна почва. Една трета от повърхността на сушата по света (4 милиарда хектара) е заплашена от опустиняване, което пряко ще засегне над 250 милиона души.

(източници: Научна програма на НАТО/FAO)

© Science Photo Library / Van Parys Media

Миграцията е едно от основните последствия от несигурната прехрана. От 1997 г. до 2020 г. се очаква близо 60 милиона души да мигрират от опустинените африкански региони на юг от Сахара към Северна Африка и Европа. Според предвижданията процесът ще се засили с увеличаването на населението. През 2050 г. ще има нови 3 милиарда гърла за изхранване.

(източници: Международна група за промените в климата/ООН)

© АП / Репортери

Някои налюдатели обвиняват разширяващата се практика да се използват земеделски култури за производството на биогорива за недостига на храни и покачването на цените, предизвикващи несигурност. За производството на 50 литра биоетанол (за един резервоар) са необходими 232 кг царевица. Същото количество може да осигури прехраната на едно замбийско дете за цяла една година.

(източник: ООН)

© АП / Репортери

Несигурната прехрана в редица страни изпъква още повече на фона на проблема с излишъците на храни в развития свят. Около една четвърт от храните в света се изхвърлят, без да се консумират. Докато световната програма по прехрана предупреждава за увеличаването на бедните в градовете (и съответно засилената нестабилност), Световната здравна организация предвещава 700 милиона затлъстели през 2015 г.

(източник: Световна здравна организация)

© Emilio Ereza / Van Parys Media

Бунтовете в Хаити и Камерун, острите протести в Бряг на слоновата кост, разпалените демонстрации в Мавритания, Мозамбик, Сенегал, Узбекистан, Йемен, Боливия, Индонезия и други страни илюстрираха нестабилността, породена от покачващите се цени на храните. 13 % от населението в света страда от недохранване заради крайната бедност, а 2 милиарда души периодично са заплашени от несигурност за своята прехрана.

(източник: Организация на ООН по прехрана и земеделие)

© АП / Репортери

Водата вече е проблем на сигурността. Земеделието е най-големият поткребител на вода в света: три четвърти от водните запаси. За отглеждането на килограм картофи са необходими над 500 литра вода; за производството на килограм гонвеждо от хранени със зърно животни отиват над 100 000.

(източници: Съвет на Европа/ОИСР)

© Science Photo Library / Репортери

97,5 % от водата на земята е солена и само 2,5 % - сладка. Около две трети от нея е замразена в ледниците и полярните ледове. В много части на света, където населението се увеличава, нуждите от вода надвишават доставките. Според предвижданията през 2025 г. две трети от населението на планетата ще страда от недостиг на вода.

(източник: Greenfacts.org)

© АП / Репортери

Опустиняването, тоест обедняването на земята, водещо да намаляване на биологичното производство, се дължи на човешката дейност. Годишно изчезват около 24 милиарда тона плодородна почва. Една трета от повърхността на сушата по света (4 милиарда хектара) е заплашена от опустиняване, което пряко ще засегне над 250 милиона души.

(източници: Научна програма на НАТО/FAO)

© Science Photo Library / Van Parys Media

Миграцията е едно от основните последствия от несигурната прехрана. От 1997 г. до 2020 г. се очаква близо 60 милиона души да мигрират от опустинените африкански региони на юг от Сахара към Северна Африка и Европа. Според предвижданията процесът ще се засили с увеличаването на населението. През 2050 г. ще има нови 3 милиарда гърла за изхранване.

(източници: Международна група за промените в климата/ООН)

© АП / Репортери

Някои налюдатели обвиняват разширяващата се практика да се използват земеделски култури за производството на биогорива за недостига на храни и покачването на цените, предизвикващи несигурност. За производството на 50 литра биоетанол (за един резервоар) са необходими 232 кг царевица. Същото количество може да осигури прехраната на едно замбийско дете за цяла една година.

(източник: ООН)

© АП / Репортери

Несигурната прехрана в редица страни изпъква още повече на фона на проблема с излишъците на храни в развития свят. Около една четвърт от храните в света се изхвърлят, без да се консумират. Докато световната програма по прехрана предупреждава за увеличаването на бедните в градовете (и съответно засилената нестабилност), Световната здравна организация предвещава 700 милиона затлъстели през 2015 г.

(източник: Световна здравна организация)

© Emilio Ereza / Van Parys Media

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink