SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
SEND DENNE ARTIKKELEN TIL EN VENN
ABONNER PÅ NATO NYTT
  

Hva betyr matkrisen i Afghanistan?

NATO Nytt snakker med FNs hjelpemisjon i Afghanistan om virkningene av matkrisen i landet, og hva den betyr for sikkerhetssituasjonen der.

Afghanistan, et av de fattigste landene i verden, har allerede lidd på grunn av matkrisen. Landets viktigste næringsmiddel, hvetemel, har øket i gjennomsnitt nesten 60 % på ett år.

På grunn av virkningene av dette på landets fattige, ba den afghanske regjering om assistanse fra det internasjonale samfunnet for å hjelpe afghanske husholdninger med lav kjøpekraft. En felles, afghansk appell ble lansert den 24. januar av UNICEF, Verdens helseorganisasjon og Verdens matprogram, om $ 81 millioner for å hjelpe de 2,55 millioner afghanere som var hardest rammet av prisstigningen.

Landets viktigste hovednæringsmiddel, hvetemel, har øket i gjennomsnitt med nesten 60 % på ett år

Verdens matprogram har i løpet av de siste månedene delt ut mathjelp til de mest sårbare delene av den afghanske befolkning, og tar sikte på å rekke totalt 2,5 millioner afghanere i by- og landsbyområder i løpet av første halvdel av året under dette programmet.

I en separat prosess aksepterte Pakistan den 6. mai å eksportere 50.000 tonn hvete til Afghanistan for å forhindre en matkrise der, og sa at landet ville komme frem til en avtale om ytterligere eksport med den afghanske regjeringen.

I mellomtiden pågår det diskusjoner mellom FN og Afghanistans regjering for å se på hvilke skritt som bør tas når mat fra denne hjelpen opphører. Dette inkluderer å importere hvete for å møte kortsiktige matbehov, å se på gjennomførbarheten av å etablere strategiske kornreserver på mellomlang sikt, og å styrke kapasiteten til Afghanistans jordbrukssektor på lengre sikt, slik at Afghanistan kan bli selvforsynt med mat, med hjelp av FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO).

NATO Nytt spurte FNs hjelpemisjon i Afghanistan (UNAMA) - som leder arbeidet til det internasjonale samfunnet i Afghanistan sammen med landets regjering - hva denne utviklingen har betydd for folk og sikkerhet på bakken i Afghanistan, der NATO leder den internasjonale sikkerhetsstyrken.

NATO Nytt: Hvilke praktiske sikkerhetsspørsmål har blitt reist med hensyn til mangel på mat som har en overkommelig i pris i Afghanistan?

UNAMA: Som følge av de høyere matpriser er det ekstremt vanskelig for millioner av afghanere å tilfredsstille basisbehovene når det gjelder mat. Praktiske sikkerhetsspørsmål inkluderer demonstrasjoner (som også er resultat av en mangel på forståelse blant befolkningen i Afghanistan om at de økede matpriser er del av et globalt fenomen) og mulig øket sårbarhet for at unge menn skal bli rekruttert av elementer som er mot regjeringen. Angrep fra både kriminelle grupper og av anti-regjeringselementer, på konvoier med matvarehjelp, er et problem i mange områder.

NN: FNs mat- og jordbruksorganisasjons representant I Afghanistan har sagt at de høye prisene på hvete og de lavere prisene på opium kan oppmuntre afghanske bønder til å bytte over fra å dyrke valmuer til matavlinger. Hvilke bevis har du sett av dette?

UNAMA: Det er for tidlig på dette stadium å si om høyere mat (hvete)-priser vil føre til et skifte fra valmuedyrking til lovlige avlinger. På den ene side kan de høyere prisene gi et insentiv; på den andre side er det en lang rekke faktorer som vil påvirke dette. For eksempel har valmuer en tendens til å være mer motstandsdyktig mot tørke enn hvete; høye gjødsels- og brenselspriser gjør det dyrt å plante og transportere hvete, og i enkelte tilfeller blir bønder tvunget til å dyrke valmuer og har ikke et valg med hensyn til den avlingen de dyrker.

Det er en mulighet for at høye matpriser kan gjøre unge menn mer sårbare for å bli rekruttert av elementer som er mot regjeringen, inkludert Taliban

NN: Er de verst berørte områdene i Afghanistan også de mest ustabile?

UNAMA: Vi har ikke observert en direkte sammenheng. Generelt er befolkningen i isolerte, tørkerammede områder mest sårbar for høye matpriser. Forsyning av mathjelp til områder med en dårlig sikkerhetssituasjon er imidlertid selvfølgelig vanskeligere. I henhold til FNs verdensmatprogram (WFP) ble det rapportert om mer enn 30 angrep mot kommersielle kjøretøyer eller konvoier som var lastet med WFP-mat i 2007. Totalt 870 tonn mat, til en verdi av $ 730.000 forsvant som et resultat av disse angrepene.

NN: Føler du at Taliban drar, eller kan dra, fordel av den usikkerheten som er forårsaket av vanskelighetene i forbindelse med matprisene?

UNAMA: Det er en mulighet for at høyere matpriser kan gjøre unge menn mer sårbare for å bli rekruttert av anti-regjeringselementer, inkludert Taliban.

NN: Har du sett noe bevis på at den ”omfattende tilnærmingen” (som ble utformet for å sikre at sivile og militære organisasjoner arbeider tettere sammen) som reaksjon på matsituasjonen i Afghanistan?

UNAMA: FN-organisasjonene har møttes regelmessig med ISAF (Den internasjonale sikkerhetsstyrken) for å dele informasjon om matsikkerhetssituasjonen i Afghanistan og om hvilke tiltak FN og Afghanistans regjering skal ta for å gjøre situasjonen lettere.

Spørsmål og svar

Hvorfor går matprisene plutselig så mye opp?
Hva er de viktigste bekymringene med hensyn til mat og sikkerhet?
Kan man se slutten på dette?
Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink