ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Какво означава кризата с храните за Афганистан?

"НАТО Преглед" разговаря с представител на Мисията на ООН за помощ в Афганистан за последиците от кризата с хранителните продукти в страната и въздействието й върху сигурността.

Афганистан, една от най-бедните страни в света, вече пострада от кризата с цените на хранителните продукти. Една от най-важните стоки, пшениченото брашно, поскъпна с близо 60 % за една година.

Отчитайки последиците от това поскъпване за бедните в страната, афганистанското правителство поиска помощ от международната общност, за да подпомогне афганистанските семейства с ниска покупателна способност. На 24 януари съвместно с УНИЦЕФ, Световната здравна организация и Световната програма по прехрана то отправи апел за събиране на сумата от 81 милиона долара в помощ на 2,55 милиона афганистанци, засегнати от високите цени.

Една от най-важните стоки в страната, пшениченото брашно, поскъпна с близо 60 % за една година

През изминалите месеци в рамките на Световната програма по прехрана бяха раздадени помощи в храна на най-бедните слоеве от афганистанското население, като целта е да се обхванат 2,5 милиона души в градските и селските райони.

Отделно на 6 май Пакистан прие да внесе в Афганистан 50 000 тона брашно, за да се избегне криза с прехраната в страната, и обяви, че ще постигне споразумение с афганистанското правителство за бъдещи доставки.

Междувременно продължават разговорите между ООН и афганистанското правителство за стъпките, които ще се предприемат, след като помощите, събрани в резултат от апела, стигнат до целта. Те включват закупуването на брашно за покриване на спешните потребности, гарантиране срещу недостига чрез създаването на стратегически зърнен резерв в средносрочен план и създаването на възможности в земеделието в дългосрочен план, така че Афганистан да задоволява собствените си потребности с помощта на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO).

"НАТО Преглед" се обърна към представител на Мисията на ООН за помощ в Афганистан (ЮНАМА), която ръководи усилията на международната общност в страната заедно с афганистанското правителство, с въпроса как се отрази тази ситуация на народа на Афганистан и на сигурността в страната, където НАТО ръководи Международните сили за сигурност.

"НАТО Преглед": Какви практически проблеми възникнаха в областта на сигурността в резултат от поскъпването на храните и на невъзможността на хората в Афганистан да ги купуват?

ЮНАМА: В резултат от високите цени на храните задоволяването на основните потребности стана крайно проблематично за милиони афганистанци. Практическите проблеми в областта на сигурността включват демонстрациите (които се дължат и на липсата на осведоменост сред широката общественост в Афганистан, че покачването на цените е глобално явление) и засилената податливост на младите към включване в антиправителствени групировки. Нападенията на конвоите с помощи в храни от престъпни групи и антиправителствени елементи са проблем в много райони.

"НП": Представителят на Организацията на ООН по прехрана и земеделие в Афганистан заяви, че високата цена на пшеницата и ниската цена на опиума могат да подтикнат афганистанските фермери да преминат от отглеждане на мак към отглеждане на зърнени култури. Има ли признаци за това?

ЮНАМА: На този етап е твърде рано да се каже дали по-високата цена (на пшеницата) ще доведе до преминаване от отглеждането на макови насаждения към разрешени култури. От една страна, по-високите цени могат да подействат като стимул, от друга, има редица фактори, които влияят върху това. Маковите насаждения например са много по-устойчиви на суша от пшеницата, при която високите цени на торовете и горивата оскъпяват производството и транспорта, а освен това понякога фермерите са принуждавани да отглеждат мак и нямат никакъв избор.

Възможно е поради високите цени младите да станат по-податливи към въвличането им в антиправителствени групи, включително талибаните

"НП": Кои са най-засегнатите райони в Aфганистан, най-нестабилните ли?

ЮНАМА: Не се наблюдава пряка връзка. По принцип населението в изолираните, засегнати от суша райони, е най-уязвимо за високите цени на храните. Въпреки това доставката на помощи в храна в районите, където няма сигурност, е по-трудна. Според Световната програма по прехрана към ООН (СПП) през 2007 г. са отчетени над 30 нападения над търговски коли и конвои с храни на СПП. В резултат от тези нападения общо за загубени 870 тона храни на стойност 730 000 долара.

"НП": Смятате ли, че талибаните се възползват или ще се възползват от несигурността, предизвикана от затрудненията с цените на хранителните продукти?

ЮНАМА: Възможно е високите цени на храните да направят младите по-податливи към въвличане в антиправителствени групи, включително талибаните.

"НП": Усещате ли ефекта от "всеобхватния подход" (целящ да засили взаимодействието между цивилните агенции и военните структури) в реакцията на положението с прехраната в Афганистан?

ЮНАМА: Организациите на ООН редовно се срещат с АЙСАФ (Международните сили за сигурност) и обменят информация за положението с прехраната в Афганистан и мерките, предприети от ООН и афганистанското правителство за овладяване на ситуацията.

Въпроси и отговори

Защо цените на храните внезапно започнаха бързо да се покачват?
Кои са основните тревоги, свързани с храната и сигурността?
Вижда ли се някакъв изход?
Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink