ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
Предишни броеве
График за 2008 г.
Автори
В следващия брой
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  
Храна и сигурност
Този месец фото разказът е посветен на вълненията, предизвикани от кризата с хранителните продукти, засегнатите региони, ролята на водата и горивата и възможните бъдещи проблеми на сигурността, свързани с прехраната.
Уважаван международен експерт по прехраната излага идеите си как международните организации могат да реагират на кризата с хранителните продукти в краткосрочен и дългосрочен план и описва предизвикателствата и възможностите, които се крият в тази ситуация.
Каква е връзката между покачването на цените и засилването на вълненията и политическата нестабилност? "НАТО Преглед" предлага "бърз поглед" към някои отговори.
Как се отразява кризата с хранителните продукти върху операциите в Афганистан? Общите сведения и едно интервю с ЮНАМА дават представа за критичната ситуация в страната.
Дейвид Виктор от Съвета по външни отношения описва причините за енергийната криза, връзките между нея и проблемите с прехраната и изискванията към правителствата.
Професор Алпас и професор Чиракоглу, участници в пилотно проучване в рамките на програмата на НАТО "Науката за мир и сигурност", обсъждат цените на хранителните продукти като проблем за сигурността, анализират ролята на проектите на НАТО и споделят вижданията си за бъдещето.

За повечето хора на Запад започналата неотдавна криза с хранителните продукти е тревожен, но отдалечен проблем. Тя не прекоси удобните ни граници, като се изключи смръщеният поглед на някои пред седмичните разходи за храна. Но това полу самодоволно отношение е неуместно по три причини.

Първо, представителите на по-възрастното поколение ще си припомнят, че недостигът на храна е бил проблем за Запада не толкова отдавна. По време на голямата икономическа криза през 30-те години на миналия век в големите градове в Съединените щати, от Ню Йорк до Сиатъл, е имало бидонвили, наречени "Хувървили" на името на тогавашния президент Херберт Хувър. Те са приютявали бедняци без пари, живеещи с оскъдна храна. Следващият президент, което се заема с решаването на този проблем, осъзнава, че недостигът на храна заплашва сигурността. "Гладните и безработните са храна за диктатурите", заявява Франклин Рузвелт.

Второ, макар че днес в западните страни няма бидонвили, броят на бедните в градовете се увеличава все по-бързо. Те са най-засегнати от нарастващите цени на храните - и от явлението, наречено "невидим глад". Те виждат хранителните продукти по рафтовете на магазините, но цените са напосилни за тях. И тези хора, които са десетки и дори стотици милиони, рано или късно, и вероятно скоро, ще реагират.

И трето, има и една по-косвена заплаха. Да вземем Афганистан. Това е една от най-бедните страни в света, която преди шест месеца вече поиска извънредна помощ за прехрана и където бунтовниците могат да яхнат вълната на недоволство, предизвикана от недостига на храна. Източници в Афганистан вече посочиха опасността от радикализиране на недоволната младеж. Това ще засегне Запада - нашите войници в краткосрочен план, и нашата собствена сигурност средносрочно и дългосрочно.

Прехраната не е само хуманитарен проблем, който изисква съчувствие. Тя е проблем и на сигурността, който налага да се действа..

Пол Кинг