JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  
 

Ranné formy terorizmu boli zamerané na pripravované zavraždenie významných politických osobností. Jedným z najznámejších teroristov v minulosti bol Gavrilo Princip (vpravo), ktorý bol odsúdený k doživotnému väzeniu za vraždu rakúsko-uhorského arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželky. Atentát bol spáchaný dňa 28.júna 1914 v Sarajeve a bol signálom k rozpútaniu prvej svetovej vojny. (© Reporters)

V modernej dobe je boj s terorizmom konfrontovaný so širokým spektrom útokov, napríklad s únosmi lietadiel. Inštalácia detektorov kovových predmetov na medzinárodných letiskách v roku 1973 mala za následok podstatné zníženie únosov lietadiel, avšak vzrast teroristických útokov za použitia iných prostriedkov (viď článok Björna Lomborga). (© Reporters)

Kľúčovým momentom moderných teroristických útokov bolo dopoludnie 11.septembra 2001. Tu je záber schodišťa World Trade Centre z ulice Vesey – jedinej súčasti komplexu budov, ktorá po atentáte zostala presne na pôvodnom mieste. (© AP/Reporters)

Jedným z hlavných problémov, s ktorými sú konfrontované protiteroristické operácie, je pevné odhodlanie teroristov obetovať sa. Na zábere Mohammad Sidique Khan, narodený vo Veľkej Británii, učiteľ na základnej škole pre chlapcov, otec jednoročnej dcérky, manželka očakávala druhé dieťa. Dňa 7.júla 2005 spáchal bombový atentát v londýnskom metre v rámci koordinovaného sebevražedného útoku na mestskú hromadnú dopravu, ktorý spôsobil smrť 52 osôb.

Rovnako ako pred 100 rokmi sú teroristi adeptmi plánovito pripravovaného zavraždenia dôležitého politického činiteľa. Benazir Bhutto, tu na snímku niekoľko okamihov pred smrťou, prisľúbila pred voľbami v Pakistane tvrdý kurz voči Talibanu. V jednom z posledných interview prehlásila: "Som zosobnením toho, z čoho majú teroristi najväčší strach - ženského politického lídra, ktorý chce modernizovať Pakistan. Teraz sa ma pokúsia zavraždiť."

Stopy finančných prostriedkov teroristov vedú často k drogám. A stopy drog vedú často do Afganistanu. Táto krajina dodáva 90% ópia na svetový trh omamných prostriedkov. Približne 10 kg ópia je potrebné pre výrobu 1 kg heroínu. Cena 1 kg heroínu v uliciach Londýna je približne 75 000 euro. V roku 2007, približne polovica produkcie afganského ópia slúžila k výrobe 666 ton heroínu alebo morfínu na export. (© Photos Stock Exchange)

V ich úsilí o dezorganizáciu sa teroristické skupiny stávajú často viac organizované. Tento záber z marca 2008 ukazuje nekryté väzenie a výcvikové priestory al Kájdy neďaleko Bagdadu. Väzni sú internovaní v klietkach, ruky v putách, vystavení mučeniu. Boli odhalené taktiež protokoly z výsluchov v arabčine. (© AP/Reporters)

Ranné formy terorizmu boli zamerané na pripravované zavraždenie významných politických osobností. Jedným z najznámejších teroristov v minulosti bol Gavrilo Princip (vpravo), ktorý bol odsúdený k doživotnému väzeniu za vraždu rakúsko-uhorského arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželky. Atentát bol spáchaný dňa 28.júna 1914 v Sarajeve a bol signálom k rozpútaniu prvej svetovej vojny. (© Reporters)

V modernej dobe je boj s terorizmom konfrontovaný so širokým spektrom útokov, napríklad s únosmi lietadiel. Inštalácia detektorov kovových predmetov na medzinárodných letiskách v roku 1973 mala za následok podstatné zníženie únosov lietadiel, avšak vzrast teroristických útokov za použitia iných prostriedkov (viď článok Björna Lomborga). (© Reporters)

Kľúčovým momentom moderných teroristických útokov bolo dopoludnie 11.septembra 2001. Tu je záber schodišťa World Trade Centre z ulice Vesey – jedinej súčasti komplexu budov, ktorá po atentáte zostala presne na pôvodnom mieste. (© AP/Reporters)

Jedným z hlavných problémov, s ktorými sú konfrontované protiteroristické operácie, je pevné odhodlanie teroristov obetovať sa. Na zábere Mohammad Sidique Khan, narodený vo Veľkej Británii, učiteľ na základnej škole pre chlapcov, otec jednoročnej dcérky, manželka očakávala druhé dieťa. Dňa 7.júla 2005 spáchal bombový atentát v londýnskom metre v rámci koordinovaného sebevražedného útoku na mestskú hromadnú dopravu, ktorý spôsobil smrť 52 osôb.

Rovnako ako pred 100 rokmi sú teroristi adeptmi plánovito pripravovaného zavraždenia dôležitého politického činiteľa. Benazir Bhutto, tu na snímku niekoľko okamihov pred smrťou, prisľúbila pred voľbami v Pakistane tvrdý kurz voči Talibanu. V jednom z posledných interview prehlásila: "Som zosobnením toho, z čoho majú teroristi najväčší strach - ženského politického lídra, ktorý chce modernizovať Pakistan. Teraz sa ma pokúsia zavraždiť."

Stopy finančných prostriedkov teroristov vedú často k drogám. A stopy drog vedú často do Afganistanu. Táto krajina dodáva 90% ópia na svetový trh omamných prostriedkov. Približne 10 kg ópia je potrebné pre výrobu 1 kg heroínu. Cena 1 kg heroínu v uliciach Londýna je približne 75 000 euro. V roku 2007, približne polovica produkcie afganského ópia slúžila k výrobe 666 ton heroínu alebo morfínu na export. (© Photos Stock Exchange)

V ich úsilí o dezorganizáciu sa teroristické skupiny stávajú často viac organizované. Tento záber z marca 2008 ukazuje nekryté väzenie a výcvikové priestory al Kájdy neďaleko Bagdadu. Väzni sú internovaní v klietkach, ruky v putách, vystavení mučeniu. Boli odhalené taktiež protokoly z výsluchov v arabčine. (© AP/Reporters)

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink