SPRÅK
Pga oversettelsen går den norske utgaven av NATO Nytt online rundt 2 uker etter den engelske utgaven
Tidligere utgaver
Plan 2008
Bidragsytere
I neste utgave
Om NATO Nytt
Manuskriptpolicy
Opphavsrett
Redaksjonsgruppe
 RSS
ABONNER PÅ NATO NYTT
  
Bucuresti: stedet der svarene tar form?
NATO Nytts fotohistorie i mars gir noe bakgrunnsfakta, tall og bak scenen-synspunkter om hvordan man lager et toppmøte.
Hva ønsker vertslandet for NATOs toppmøte at man oppnår? Den rumenske presidenten Traian Băsescu understreker de viktigste områdene der han håper det vil bli gjort fremskritt.
Det er fire store områder der Bucuresti kan gjøre en forskjell, sier NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer. Her forteller han NATO Nytt hvilke de er, og hvorfor de er så viktige. Og hvordan han ser på disse spørsmålene "etter Bucuresti".
Ron Asmus hevder at NATOs partnerskap må utvikles like mye, og like raskt, som de sikkerhetstruslene som de håndterer.
Ved første øyekast synes det ikke som NATO og Madonna har mye til felles. Men her viser Peter van Ham på en overbevisende måte at en har vist en egen evne til vellykket selv-gjenoppfinning - og at den andre trenger å gjøre det.
Hvordan kan NATO å få den mest strategiske effekten? Her beskriver Julian Lindley-French og James Townsend den potensielle veien - og fallgrubene - for å få optimal effekt for NATO. En av hovedanbefalingene er klarere fokus. .
Friis Arne Petersen og Hans Binnendijk gir en omfattende beskrivelse av hvordan man best skal komme frem til en Omfattende tilnærming.
Slutten på den kalde krigen reiste spørsmål om behovet for Warzsawapakten og NATO. Snart smuldret den ene opp, og den andre utvidet seg. Hvorfor denne forskjellen? Petr Lunak leter etter svarene i Lawrence Kaplans siste bok.

Tid for spørsmål og svar om NATO?

"Det er bedre å kunne noen av spørsmålene enn alle svarene," sa den amerikanske forfatteren James Thurber i midten av det siste århundre. Han har fortsatt rett i dag.

På sitt toppmøte i Bucuresti vil NATO se på de riktige spørsmålene og arbeide mot virkelige svar. Disse gjelder i stor grad de endrede sikkerhetsutfordringene og hvordan man skal håndtere dem. I begge tilfeller er det klare, daglige behov - og ukjente fremtidige.

Dagens utfordringer i Afghanistan og Kosovo er veldokumenterte. Men fremtidige og nye utfordringer slik som sikkerhetsinnvirkninger av klimaendringer og cyberforsvar er fortsatt under utvikling. Alle krever stor oppmerksomhet.

Alt dette fører til spørmsål for NATO: hva det dreier seg om - og hva det vil bli. Flere av disse spørsmålene tas opp i denne utgaven av NATO nytt, og det begynner med et stykke av NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer.

Andre forfattere ser på slike spørsmål som: Er det ikke nødvendig å ta et skritt mot et nytt strategisk konsept jo før jo heller? Hvordan kan partnerskap utvikles til å passe både NATO og partnerlandene? Og hva skal NATOs rolle være på slke områder som energisikkerhet?

Det er to sider ved de fleste dilemmaer. Å bidra til å velge hvilken side er, på en måte, det toppmøtet i Bucuresti dreier seg om. Denne oppgaven slutter ikke ved toppmøtet. Men som Romanias president Traian Băsescu sier i sin artikkel, "Bucuresti kan være en bro mellom det vi tidligere har oppnådd og nye oppgaver."

Paul King