JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Pred summitom v Bukurešti

Rumunský prezident Traian Băsescu predkladá svoju predstavu o tom, čoho môže tohtoročný summit NATO dosiahnuť.

Rumunsko bude mať česť byť hostiteľom summitu NATO, ktorý sa v apríli tohto roku koná v Bukurešti.

Summit sa bude konať v dobe a na mieste plných symbolizmu. Od vzniku Partnerstva pre mier pred 14 rokmi vstúpilo do NATO desať nových členov. Aliancia vždy podporovala koncept spolupráce, zabezpečovala poradenstvo v oblasti reforiem obrany a rozvíjala politický dialóg. Vždy taktiež rešpektovala záujmy a potreby partnerských krajín, od Balkánu cez celu východnú Európu a Kaukaz až po strednú Áziu.

Rozšírenie Aliancie bolo úspešným a vizionárskym úsilím. Spojenci zvýšili bezpečnosť prijatím štátov zdieľajúcich rovnaké demokratické hodnoty. Aliancia vybudovala rozsiahlu sieť partnerstiev, ktoré umožňujú lepšie ochraňovať tieto hodnoty. Integráciou a partnerstvom pomohlo NATO zjednotiť Európu na základoch slobody, stability a demokracie.

Na východe tvorí oblasť Čierneho mora súčasť tejto podpory demokracie a stability Európy. Táto oblasť, ktorá leží na križovatke Európy, strednej Ázie a Blízkeho východu, je taktiež centrom obchodu, energetických zdrojov a dopravných tras. Vládne orgány a obyvateľstvo týchto krajín usilujú o bezpečnosť, modernizáciu a zvýšenie životnej úrovne, ale pritom musia čeliť dlhodobým konfliktom a cezhraničnej zločinnosti. Aj keď boli uskutočnené určité reformy na základe demokratickej transformácie, problémy stále pretrvávajú a asistencia a podpora NATO sú naďalej potrebné.

Situácia vyžaduje, aby Rusko bolo angažované v tomto procese.

Partnerstvo NATO-Rusko začalo v minulom desaťročí. Napriek rôznym prekážkam zostáva strategickým elementom pre upevňovanie bezpečnosti euroatlantickej oblasti. Rumunsko má záujem na pevnom partnerskom zväzku medzi NATO a Ruskom, ktorý je dôležitý pre zaistenie kontroly zbrojení v Európe, boj proti terorizmu a podporu stability a demokracie v euroatlantickej oblasti aj inde vo svete. Naše partnerstvo s Ruskom poskytuje otvorený dialóg medzi rovnocennými partnermi a spoluprácu založenú na spoločnom záujme v rámci posilňovania Európy a medzinárodnej bezpečnosti.

Aliancia vždy podporovala koncept spolupráce, zabezpečovala poradenstvo v oblasti reforiem obrany a rozvíjala politický dialóg.

Zatiaľ čo NATO zastáva významnú úlohu v európskej bezpečnosti, pokúša sa podporovať stabilitu aj mimo Európu. Tým, ktorí chcú poznať dôvod zmeny nášho poradia záväzkov môžeme iba s dôrazom odpovedať, že kolektívna transatlantická obrana nemôže byť prospešná v izolácii.

Prvá aplikácia článku o kolektívnej obrane Severoatlantickej zmluvy NATO, uskutočnená v dôsledku atentátov 11.09.2001, preukázala nie len náš záväzok voči základným princípom Aliancie, ale taktiež našu schopnosť reagovať na nové hrozby a bezpečnostné problémy, ako sú terorizmus, proliferácia zbraní hromadného ničenia a regionálna nestabilita. Uviedli sme do činnosti námornú bezpečnostnú operáciu v Stredozemnom mori a protiteroristickú spoluprácu sme učinili prioritnou v rámci celého Partnerstva. Budovanie kooperácie znamená taktiež angažovať krajiny severnej Afriky a Blízkeho východu prostredníctvom Stredozemného dialógu a Istanbulskej kooperačnej iniciatívy.

Prispôsobenie NATO na zmenené bezpečnostné prostredie bolo veľkým prínosom pre medzinárodnú bezpečnosť. Nie len z toho dôvodu, že vzdialená nestabilita by mohla mať vplyv na transatlantickú oblasť, ale taktiež preto, že Aliancia má bohaté skúsenosti a nutné prostriedky k presadzovaniu bezpečnosti spoločne s OSN a Európskou úniou. To je dôvod, prečo najväčšou personálnou a finančnou investíciou NATO po studenej vojne je Afganistan. Stabilný Afganistan je kľúčom k stabilite a prosperite v strednej a južnej Ázii, ktoré sú potom dôležité pre Blízky východ a Európu. Prajeme si, aby "staré hodvábne cesty" znovu ožili, ale nie ako kanály terorizmu alebo pašovania drog, ale ako trasy stabilnej kooperačnej komunikácie.

Jednania v Bukurešti

Dúfame, že prínos NATO pre stabilitu a bezpečnosť učiní v Bukurešti ďalší krok vpred. Mali by sme zahájiť dôležité rozhovory o novom strategickom pojatí, ktoré pomôže zachovať silnú Alianciu, schopnú konfrontácie s rastúcimi blízkymi aj vzdialenými bezpečnostnými úlohami a pripraviť partnerské krajiny odhodlané a schopné sa podieľať na plnení našich cieľov a poslaní.

Veríme, že v priebehu nastávajúceho summitu budeme schopní vyzvať Albánsko, Chorvátsko a Bývalú juhoslávsku republiku Macedóniu k riadnemu členstvu v Aliancii a povzbudiť ich k urýchlenej príprave na vstup medzi spojencov.

Usilujeme o zvýšenie úrovne euroatlantického partnerstva v rámci hlavnej politickej angažovanosti NATO v Európe a Euroazii.

Prajeme si uistenie Aliancie o prítomnosti na západnom Balkáne nasadením ozbrojených síl v Kosove a zdokonalením partnerských zväzkov s Bosnou a Hercegovinou, Čiernou Horou a Srbskom.

Dúfame taktiež, že NATO bude pokračovať vo svojej prítomnosti a koncepcii rozširovania v oblasti Čierneho mora, v konsolidácii podpory euroatlantických ašpirácií v Gruzínsku a na Ukrajine, rovnako ako v rámci podpory partnerských zväzkov v Moldavsku, Arménsku a Azerbajdžane, kde sa zaslúžilo o veľký pokrok na úrovni demokratickej transformácie týchto krajín a o ich účasť na spojeneckých misiách. Veríme, že summit rozhodne o schválení žiadosti Gruzínska o zaradení do Plánu pre zabezpečenie pristúpenia (MAP).

Sme pripravení pomôcť Ukrajine splniť jej euroatlantické integračné ciele, založené na udržateľnej politickej vôli a podpore jej ľudu. NATO musí naďalej rozvíjať spoluprácu so svojimi partnermi v strednej Ázii za účelom podpory regionálnej a euroatlantickej bezpečnosti.

Mali by sme zahájiť dôležité rozhovory o novom strategickom pojatí, ktoré pomôže zachovať silnú Alianciu, schopnú konfrontácie s rastúcimi blízkymi aj vzdialenými bezpečnostnými úlohami.

Bukureštský summit je taktiež príležitosťou k urýchleniu komplexného podielu NATO na medzinárodnej bezpečnosti. Zo strany Aliancie očakávame potvrdenie odhodlaného záväzku v Afganistane a aktualizáciu našej spoločnej stratégie s našimi partnermi v misiách. Predpokladáme, že summit bude charakterizovaný obnovou spolupráce NATO-OSN a upevnením zväzkov s našimi partnermi na úseku bezpečnosti – s Austráliou, Japonskom, Novým Zélandom a Južnou Kóreou, ktoré sú založené na našich spoločných záujmoch.

Musíme vyslať do sveta posolstvo, že silné a aktívne NATO posilňuje silnú Európsku úniu a naopak. Ďalší rozvoj partnerstva NATO-EU v Kosove, v Afganistane a v našom susedstve zostane pre Rumunsko prioritou. Veríme, že tento proces privedie aj Turecko bližšie do Európy.

Summit bude vhodným miestom pre pokročenie v otázke obranného systému NATO proti riadeným strelám, ktorý bol integrovaný do projektu rovnakého amerického systému. Proliferacia zbraní hromadného ničenia a ich nosičov zostane naďalej v kompetencii spojencov. Nedeliteľnosť transatlantickej bezpečnosti, kolektívnej obrany a solidarity zostane fundamentálnou hodnotou, ktorej hlavným pilierom je NATO.

Očakávame taktiež vymedzenie zvýšenej hodnoty energetickej bezpečnosti NATO so zreteľom na predchádzajúci summit v Rige. Musíme urýchliť vyznačenie úlohy Aliancie čo sa týka medzier v tejto oblasti a to za použitia špecifických aktív organizácie a vylúčenia zbytočnej duplicity. Musíme si byť taktiež vedomí, že energetické problémy úzko súvisia s ochranou životného prostredia.

V stručnosti, summit v Bukurešti by mal byť mostom medzi euroatlantickými povinnosťami NATO a jeho medzinárodnými záväzkami, medzi minulými úspechmi a novými úlohami s ohľadom na oslavy 60.výročia založenia Aliancie v roku 2009 a na ďalšie summity. Nastavajúce jednania pripravia našu ďalšiu cestu vpred, smerom k novému strategickému konceptu, ktorý zdokonalí schopnosti a poslanie NATO za účelom zabezpečenia stability v euroatlantickej oblasti a iných častiach sveta.

Traian Băsescu, prezident Rumunskej republiky

Od Afganistanu po Bukurešť prešlo NATO mnohými zmenami

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink