Напред към срещата в Букурещ

Румънският президент Траян Басеску подчертава това, което се надява да бъде постигнато на срещата на върха на НАТО тази година

Тази година Румъния има честта да бъде домакин на срещата на най-високо равнище на НАТО, която ще се състои в Букурещ.

Моментът и мястото на срещата са изпълнени със символика. От Създаването на Партньорство за мир преди 14 години 10 нови страни-членки се присъединиха към НАТО. Алиансът изгради култура на сътрудничество, съветваше по провеждането на отбранителната реформа и разви политическия диалог. Вършейки това, той зачиташе и интересите и потребностите на своите партньори от Балканите и Източна Европа до Черноморието, Кавказ и Следна Азия.

Разширяването бе далновидно и успешно начинание. Държавите-членки укрепиха сигурността си, приемайки в своите редици и други страни, споделящи същите ценности. Алиансът разви и широка мрежа от партньорства, които ни позволяват по-добре да защищаваме и разпространяваме тези ценности. Чрез интеграцията и партньорството НАТО допринесе за обединяването на Европа около свободата, стабилността и демокрацията.

На изток Черноморският регион е част от това разпространение на демокрацията и стабилността в цяла Европа. Регионът, който е на кръстопътя между Европа, Средна Азия и Близкия изток, е важен търговски, енергиен и транспортен възел. Правителствата и народите там работят за сигурност, модернизация и по-добър живот, като се опитват да прекратят продължителните конфликти и да се преборят с трансграничната престъпност. Осъществени бяха реформи и демократична промяна, но остават редица проблеми и помощта и подкрепата на НАТО продължават да бъдат необходими.

За да се постигне това, е необходимо Русия да се включи в процеса.

Партньорството НАТО-Русия навлиза във второто си десетилетие. Въпреки препятствията то си остава стратегически елемент за укрепването на сигурността в евроатлантическата зона. Румъния има интерес от силно партньорство на НАТО с Русия. То може да допринесе за укрепване на режимите за контрол над въоръженията в Европа, за борбата срещу тероризма и засилване на стабилността и демокрацията в евроатлантическата зона и извън нея. Нашето партньорство с Русия включва открит диалог и сътрудничество между равнопоставени партньори, основано на общия ни интерес от укрепването на европейската и международната сигурност.

Алиансът изгради култура на сътрудничество, съветваше по провеждането на отбранителната реформа и разви политическия диалог

Макар че продължава да играе важна роля за европейската сигурност, НАТО се опитва да разшири стабилността и извън Европа. На тези, които поставят под въпрос обновената ни програма, можем само да отговорим, че трансатлантическата колективна отбрана не може да се гарантира в изолация.

Нашето първо позоваване на клаузата за колективна отбрана след 11 септември доказа не само нашата съпричастност към фундаменталния характер на нашия Алианс, но и нашата способност да реагираме на новите заплахи и предизвикателства за сигурността като тероризма, разпространението на оръжия за масово унищожение и регионалната нестабилност. Ние започнахме морската операция за сигурност в Средиземно море и издигнахме сътрудничеството в борбата срещу тероризма в приоритет за нашите партньорства. Прехвърлянето на мостове извън Европа налагаше да се привлекат и страните от Северна Африка и Близкия изток чрез Средиземноморския диалог и Истанбулската инициатива за сътрудничество.

Адаптацията на НАТО към променящата се среда на сигурност допринесе значително за международната сигурност. Не само защото нестабилността в отдалечени региони може да окаже влияние в трансатлантическата зона, но и защото Алиансът притежава необходимия опит и средства за укрепване на сигурността във взаимодействие с ООН и ЕС. Ето защо НАТО направи най-голямата си инвестиция в пари и хора след Студената война в Афганистан.. Един стабилен Афганистан е ключ към стабилността и просперитета в Средна и Южна Азия, което на свой ред ще бъде благотворно за Близкия изток и Европа. Ще ни се някогашният път на коприната да се възроди не като канал за тероризъм и наркотици, а като зона на стабилност и сътрудничество.

Следващите стъпки в Букурещ

Надяваме се, че в Букурещ НАТО ще направи крачка напред в приноса си за стабилността и сигурността. Трябва да започнем сериозно да обсъждаме новите стратегически перспективи, които ще позволят Алиансът да остане силна организация, способна да реагира на променящите се предизвикателства за сигурността от близо и далеч и да набира партньорски страни, желаещи и можещи да допринесат за определянето на целите и мисиите.

Надяваме се на срещата в Букурещ да можем да отправим покана за присъединяване към Албания, Хърватска и Бивша югославска република Македония* и ги поощряваме да ускорят подготовката си за това.

Стремим се също да засилим евроатлантическото партньорство – основната политика на участие на НАТО в Европа и Евразия.

Искаме НАТО да потвърди ангажимента си към Западните Балкани, запазвайки присъствието си в Косово и засилвайки партньорството с Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия.

Надяваме се също, че Алиансът ще продължи политиката си на участие и разширяване в Черноморския регион, като засили подкрепата си за евроатлантическите стремежи на Грузия и Украйна и продължи партньорството си с Република Молдова, Армения и Азербайджан. Грузия осъществи голям напредък в демократичната си трансформация и участва в операциите на НАТО. Надяваме се, че срещата ще приключи с решение в подкрепа на кандидатурата на Грузия за включване в План за действие за членство.

Готови сме да помогнем и на Украйна да постигне целите за евроатлантическа интеграция, основана на трайната политическа воля и подкрепа на народа на тази страна. НАТО трябва да продължи да развива сътрудничеството с партньорите от Средна Азия в подкрепа на регионалната и евроатлантическата сигурност.

Трябва да започнем сериозно да обсъждаме новите стратегически перспективи, които ще позволят Алиансът да остане силна организация, способна да реагира на променящите се предизвикателства за сигурността от близо и далеч

Букурещ дава възможност да се напредне и в обстойния принос на НАТО към международната сигурност. Ние очакваме Алиансът да препотвърди сериозното си участие в Афганистан и да актуализира стратегията си заедно си партньорите ни в тази мисия. Надяваме се също на срещата да бъде обновено сътрудничеството между НАТО и ООН, както и да се укрепят връзките ни с партньорите ни в сигурността като Австралия, Япония, Нова Зеландия и Република Кория, основани на общи интереси.

Трябва да изпратим послание, че един силен и активен НАТО прави по-силен Европейския съюз и обратно.По-нататъшното разширяване на партньорството НАТО-ЕС в Афганистан, Косово и съседните на Европа региони остава приоритет за Румъния и се надяваме в този процес Турция да се приближи към Европа.

Срещата дава добра възможност да се придвижи развитието на системата за противоракетна отбрана на НАТО, която да допълни и да се интегрира в разработената вече от САЩ. Твърдо вярваме, че съюзническите държави трябва да продължат усилията си срещу разпространението на оръжия за масово унищожение и техните средства за доставка. Трансатлантическата сигурност, колективната отбрана и солидарността са неделими и ще останат изключително важни, НАТО трябва да бъде на предния фронт в това начинание.

Очакваме също да се очертае приносът на НАТО за енергийната сигурност, като решенията от срещата в Рига се конкретизират. Трябва по-скоро да намерим нишата, в която НАТО може да играе роля в тази област, използвайки уникалните средства на организацията и избягвайки ненужното дублиране с други структури. Не бива да забравяме също, че енергийните проблеми вървят ръка за ръка със защитата на околната среда.

Накратко, срещата в Букурещ може да прехвърли мост между евроатлантическите и международните ангажименти на НАТО, между бившите ни постижения и новите задачи, с оглед на срещата на върха през 2009 на кръглата годишнина на съюза и на останалите срещи след това. Имаме шанса да водим открит дебат и да започнем да очертаваме пътя напред чрез нова стратегическа концепция, която ще засили способностите и мисиите за сигурност и стабилност в евроатлантическата зона и извън нея.

Г-н Траян Басеску, президент на Румъния

От Афганистан до Букурещ - НАТО се променя

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink