JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Ako na horskej dráhe ...

Robert Pszczel podáva osobné svedectvo o zmenách v médiách počas svojej profesionálnej dráhy od pádu železnej opony.

Všetci konštatujeme, že média sa v priebehu posledných desaťročí rýchle menia. Moja osobná skúsenosť za posledných 20 rokov mi však ukázala pravý rozsah týchto zmien - z novinára, pôsobiaceho v starých médiách počas studenej vojny, sa stal tlačový pracovník v bruselskej centrále NATO, pracujúci s novými médiami.

Porovnajte nasledujúce dve momentky. V tej prvej, z roku 1988, sa ocitám opäť vo Varšave. Spomínam si na ovzdušie slabnúcej, ale stále fungujúcej cenzúry, sužujúcej poľské média. V tom čase som pracoval v denníku a spomínam na zúrivé debaty o možných vyhliadkach na skutočnú demokraciu, spojených s obrodou hnutia Solidarita. Tieto debaty nebolo dosť možné viesť v oficiálnych vydaniach, ale veľmi sa im darilo v undergroundovej tlači a na tajných schôdzach.

Moje najživšie spomienky z tej doby sa ku podivu tykajú bežných problémov spojených so zastaralou “mediálnou infraštruktúrou”, ako

• zápach olova v tlačiarni, kde sa pripravovali ranné vydania, často s použitím pomerne primitívnej technológie;

• potešenie z vyťukávaní článkov od zahraničných spravodajcov, ktorí svoje denné dielka diktovali po dýchavičných telefónnych linkách;

• radosť, ktorú som cítil, keď som do ruky bral vlniace sa ďalekopisy z oficiálnej tlačovej agentúry.

Neexistoval internet, ani mobilne telefóny, ani blackberries.

A verejná debata o zahraničnej a bezpečnostnej politike? Asi do tej miery, že akákoľvek zmienka o NATO - pokiaľ ju nesprevádzalo nekompromisné odsúdenie tejto “vojnovej mašinérie” - dovádzala cenzorov k zúrivosti. Údaje o miestnych voľbách v mestách s významnou vojenskou prítomnosťou neboli zverejňované, aby “nepriateľ” (NATO?) nezískal bližšiu predstavu o rozmiestení ozbrojených síl. Novinárom, ktorí sa snažili zistiť skutočné čísla, bolo doporučené, aby si našli iné témy, pretože tieto údaje boli považované za štátne tajomstvo.

Stručne povedané, pokusy diskutovať o prínosoch najnovšieho komuniké Varšavskej zmluvy boli zbytočné – a navyše ohrozovali vaše vyhliadky na kariéru.

Akákoľvek zmienka o NATO - pokiaľ ju nesprevádzalo nekompromisné odsúdenie tejto “vojnovej mašinérie” - dovádzala cenzorov k zúrivosti!

A aj napriek tomuto, navzdory tak nepriateľskému prostrediu, dochádzalo vtedy k výmene informácií. Špecializované publikácie vytláčali profesionálne hodnotenie najnovších trendov v obranných technológiách. Kolegovia po návrate zo zahraničných ciest poskytovali ostatným zhrnutie najvýznamnejších článkov, ktoré vychádzali v spojeneckých hlavných mestách. A niektorí odvážlivci si začali predstavovať, akú bezpečnostnú politiku si bude možné vybrať, až sa starý režim zrúti.

Tí, ktorí sa nemohli dočkať, až budú môcť slobodne analyzovať súčasné a predvídať budúce vojenské trendy, sa obracali ... do minulosti. Bolo napísaných mnoho fascinujúcich komentárov o pradávnych bitkách a vojnových ťaženiach - s niekedy veľmi súčasnými závermi. Spomínam si na článok o jednom ťažení Alexandra Veľkého. Toto historické pojednávanie sa záhadným spôsobom dostalo cez cenzora, napriek tomu že obsahovalo ostrú kritiku tohto ťaženia, ktoré podivuhodne pripomínalo taktiku sovietskej armády v osemdesiatych rokoch.

Preskočme do roku 2008 - ako keby sme pristáli na inej planéte.

Už sa nemusím báť štátnej cenzúry mojich článkov o bezpečnostnej politike alebo NATO; naopak, som za ne platený! Poľsko sa spoločne s desiatimi ďalšími bývalými štátmi Varšavskej zmluvy plne začlenilo do Aliancie. A je to veru iná Aliancia.

Už sa nemusím báť štátnej cenzúry mojich článkov o bezpečnostnej politike alebo NATO; naopak, som za ne platený!

Po stabilizačnom úsilí na Balkáne (ktoré stále trvá, hlavne v Kosove), je teraz pozornosť Aliancie do značnej miery sústredená na Afganistan. Tak to vidia aj médiá. Mediálne organizácie, či už miestne, regionálne, alebo medzinárodné, vývoj pokrývajú veľmi podrobne. Politické komentáre, vojenské analýzy alebo príbehy civilov či vojakov zapojených do afganskej misie znamenajú nepretržitý prúd správ - písaných aj vysielaných.

Moji krajania, rovnako ako ľudia v ďalších zemiach zapojených v ISAF, tieto príspevky sledujú s obrovským záujmom. A tlačové správy a oficiálne prehlásenia prirodzene nestačia. Ako zdroj informácií slúžia webové stránky, články, fotografie, video, zvukové záznamy z tlačových konferencií, podcasting, dokonca aj blogy z terénu. A novinári vyslaní s vojenskými jednotkami často divákom a čitateľom umožňujú bezpečnostný operácie sledovať priamo.

Zvláštnou úlohou pre tlačové oddelenia, ako je naše, je nutnosť odpovedať na otázky pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Novinári nie sú ochotní na informácie a vyjadrenia čakať príliš dlho - tlak, ktorý vyvíjajú spravodajské televízne kanály vysielajúce 24 hodín denne a stále viac napnutejšie uzávierky (typickým príkladom sú medzinárodné tlačové agentúry) znamená pokiaľ možno čo najväčšiu potrebu koordinácie a komunikovanie informácií medzi civilnými zložkami NATO.

Tlačové oddelenie NATO sa s týmito úlohami dokáže vysporiadat. Vieme, čo je v hre. Daňoví poplatníci potrebujú vedieť, ako sú ich výdaje na obranu využívane. Nesprávne informácie môžu zapríčiniť pokles podpory misiám. A my musíme bojovať s nepriateľmi, či už s teroristami, povstalcami alebo Talibanom, ktorých klamstva a zastrašovacia taktika sa šíri novými aj starými médiami. Musíme ich rozhodne vyvracať.

A ešte jeden postreh. Väčšina ľudí si je vedomá, že NATO má na starosti bezpečnostné misie napríklad v Afganistane a v Kosove, námorné operácie v Stredomorí alebo výcvikovú misiu v Iraku. Ale NATO čelí aj bezpečnostným úlohám ďaleko za hranicami vojenských misií. Obrana proti kyberterorizmu, zabezpečovanie elektrickej energie a boj proti terorizmu si vyžadujú aj značné politické, rozpočtové a technické zázemia.

Napriek ohromnej geopolitickej zmene v Európe a závratný technologický pokrok v médiách za posledné dve desaťročia zostáva jedno pravidlo stále rovnaké: medzinárodné spravodajstvo o bezpečnostných otázkach je vitálne dôležité. Je ešte mnoho príbehov, ktoré je potrebné publikovať. Strážte si túto rubriku ...

Robert Pszczel

Staré dobré časy: dnes vyžaduje vedenie médií omnoho viac schopností.

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink