ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Говорите ли носорожки?

Никълъс Лънт, бивш говорител на АЙСАФ (Международните сили за сигурност), неотдавна се завърна в Обединеното кралство от Афганистан. Тук той говори за ясната комуникация въобще и за проблемите в Афганистан в частност.

Във филма „Д-р Дулитъл” от 1967 г. едноименният герой се опитва да научи езика на животните. Той твърди, че това ще му разкрие нова вселена

„Ще разговарям на езика на белите мечки и на питоните.

Ще си приказвам на говорим кенгурски.

Ако хората ме попитат „Говорите ли носорожки?”,

Ще кажа: „Ами че как иначе! А вие?”

Д-р Дулитъл успява да научи носорожки. Благодарение на лекарските му способности животинският свят за първи път се доверява на човек. Докторът лекува болните животни навсякъде и поправя недоразуменията между животните и хората.

Каква е поуката? Да се използва правилният език е основният принцип на ефикасната комуникация. Но нюансите, тонът, алегориите и метафорите са сърцевината на устното и писменото общуване между хората. Нормалните хора не общуват помежду си на езика от граматиките и езиковите наръчници. Така че можем да се запитаме добре ли „говори носорожки” НАТО?

През април 2007 г. програмата за изкореняване на маковите насаждения бе възобновена в южен Афганистан. Мандатът на АЙСАФ по щекотливия проблем с мака е сложен и нюансиран. Официалното становище е, че изкореняването на маковите насаждения в частност и мерките за борба с наркотиците изобщо трябва да се ръководят от правителството на Ислямска република Афганистан.

Причините за това са много. Особено важно за АЙСАФ е да се избегне антагонизмът с и без това непостоянното и крайно уязвимо население в селските райони. АЙСАФ ни бива да участват в дейности, които намаляват възможностите на хората да оцелеят в една икономика, където самозадоволяването и селското стопанство имат основна роля.

Досега войските на АЙСАФ успешно избягват пряко да се ангажират в твърдите мерки за борба с наркотиците. През април 2007 г. те усетиха, че е необходимо тази позиция да се засили. Бе организирана кампания, в която на местните жители бе обяснено, че изкореняването на маковите полета в региона през следващите месеци ще се осъществи от компетентните афганистански сили за сигурност, а не от АЙСАФ. Макар че искаха да се дистанцират от изкореняването, същевременно АЙСАФ не желаеха да се урони репутацията им на надежден гарант на сигурността.

Дори и с това ограничено обяснение на мистерията, с която се сблъскват АЙСАФ, читателят вероятно си дава сметка, че езикът и образите, позволяващи посланието правилно да се насочи, трябва да бъдат много нюансирани. Нещата допълнително се усложняват поради голямата неграмотност сред населението.

По такива високочувствителни въпроси най-уместно е търсените послания да се предават по надеждни местни канали и средства. За съжаление районите, където отглеждането на мак е най-интензивно, са тъкмо тези, където властта на правителството е слаба или въобще я няма .

Езикът и образите, позволяващи посланието правилно да се насочи, трябва да бъдат много нюансирани. Нещата допълнително се усложняват поради голямата неграмотност сред населението.

Съответно АЙСАФ подготвиха редица информационни програми, включително илюстрирани брошури за разпространяване от въздуха и радио спотове. Материалите бяха подготвени с помощта на афганистанци и бяха тествани пред представителна група местни жители. След получените забележки в тях бяха внесени промени, след което материалите бяха разпратени.

След няколко дни новината стигна до щаба на АЙСАФ далеч на север в Кабул. Ситуацията изглеждаше деликатна.

В резултат от информационната кампания на АЙСАФ хората в провинция Хелманд бяха разбрали, че силите няма да се ангажират пряко в изкореняването на маковите полета. Това беше добре.

Но местните жители бяха решили също, че войските на АЙСАФ няма да защитят афганистанските сили за сигурност за борба с наркотиците, ако бъдат нападнати, докато изкореняват насаждения. Това означава, че посланията на АЙСАФ неволно бяха оставили у отглеждащите мак фермери в Хелманд впечатлението, че нападенията над афганистанската полиция, която им отнема културите, ще се толерират.

Това е един от най-лошите примери от поредицата по-незначителни и не така експлозивни случаи, с които АЙСАФ и другите международни структури се сблъскват в опитите си да общуват с афганистанците – просто откривайки, че не „говорят носорожки”. В действителност чужденците в Афганистан никога няма убедително да „говорят носорожки”. И смятам, че трябва да престанат да се опитват.

Разбира се, НАТО има законното право да обясни какво прави на обществеността в държавите, участващи в АЙСАФ. Вероятно ще са му необходими повече и по-добри средства, за да върши това ефективно. Но аз съм твърдо убеден, че мисията на АЙСАФ може да бъде обяснена на афганистанците само от афганистанци, говорещи от името на АЙСАФ.

АЙСАФ си дадоха сметка, че операциите им по придвижване са най-успешни, ако се ръководят от афганистанската армия – или поне ако се създава такова впечатление. Същото важи и за комуникацията.

През последните дванадесет месеца бях свидетел на сериозна промяна в начина, по който АЙСАФ виждат бъдещето на операциите в Афганистан. Основната разлика е, че сега се подчертава колко важно е да се изградят местните способности. Широко се признава, че стратегическата комуникация (включваща информацията, медиите, психологическите операции и др.) е основно средство в една операция за борба с бунтовниците и изграждане на мира. Не трябва ли усилията и енергията за изграждане на „кинетични” възможности да се съпътстват от усилия за изграждане на стратегически комуникации?

Да се обучат афганистанските специалисти по стратегическа комуникация да действат ефективно в среда като тази в Афганистан е предизвикателство за АЙСАФ. Стратегическите комуникации не са основна дисциплина дори за повечето военни в НАТО, което означава, че групата, от която могат да се наберат потенциалните обучаващи, е доста малка.

Да се обучат афганистанските специалисти по стратегическа комуникация да действат ефективно в среда като тази в Афганистан е предизвикателство за АЙСАФ.

А групата афганистанци, способни да проектират и реализират ефективни стратегически комуникации, е още по-малобройна. В афганистанското общество има силни автократични тенденции, върху които се наслагват близо две десетилетия комунистическо управление. Това спъва усилията за въвеждане на сложни и надеждни комуникации, които полагат АЙСАФ в момента.

Решението при това положение е да се помогне на афганистанските сили за сигурност по-ефикасно да използват традиционните и силно локализирани комуникационни средства – разпространяване сред племената, религиозните вождове и селските старейшини. Прибягването до традиционните канали не изключва прилагането на професионален и дисциплиниран подход към тази задача.

Подробното планиране е ключ към стратегическите комуникации. То включва научни изследвания, тяхната интерпретация и разработването на взаимосвързани ешелонирани планове. Необходими са значителни технически средства и умения за организиране на интегрирани кампании и оценка на тяхното въздействие.

Необходимо е време, за да се съберат средствата и да се развият такива умения. Колкото по-скоро се възприеме системен подход за изграждане на такъв капацитет, толкова по-добре ще бъде.

Може би е твърде късно НАТО да се научи „да говори по носорожки”. Но не и да помогне на „говорещите носорожки” да си общуват по-добре.

Самороден талант: Трябва ли информацията за местната публика да бъде дело на местните жители?

Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink