JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Get the Flash Player to see this player.

Video debata: nové média - pomoc alebo prekážka v konfliktných situáciách?

Video debata NATO Review: Nové média a konfliktné oblasti

Vzhľadom na dlhu tradíciu debát NATO Review je logické, že ich v súčasnosti adaptujeme na modernejšie médiá.

Toto je teda prvá video debata NATO Review (dúfame, že z rady ďalších). Jej námetom je vplyv nových médií na konfliktné oblasti a vojenské operácie.

Zaoberá sa otázkami do akej miery majú byť príslušníci armády slobodní v oblasti publikácie ich správ o operáciách, komu má byť určená informácia, ako má vojsko najlepšie reagovať na túto zmenu spravodajskej techniky a či Západ zvíťazí v internetovej vojne s povstalcami.

Vydavateľ NATO Review, Paul King, debatuje s dvomi zástupcami rôznych strán na rovnakej úrovni – vojska a médií.

Vojsko zastupuje generál van Loon, náčelník veliteľstva NATO v nemeckom Heidelbergu, ktorý sa v minulom roku vrátil z funkcie veliteľa Regionálneho veliteľstva Juh v Afganistane.

Médiá zastupuje pán Hayden Hewitt, zakladateľ webových stránok liveleak.com, ktorý niekoľko rokov zaujímal popredne miesto na úseku novej mediálnej a vojenskej problematiky vo svete.

Pre priamy prechod na určitú otázku, kliknite na ňu v rubrike ''Preskočiť na otázku''.

Preskočiť na otázku

Úvod debaty

Vzhľadom na to, že západne štáty zahrňujú tieto krajiny prostriedkami, odborníkmi a záväzkami v záujme vybudovania slobodnejšej spoločnosti, chceli by sme sa dnes dozvedieť, či väčšia sloboda prejavu vojska a civilných zamestnancov pomáha alebo je skôr prekážkou v tomto úsilí?

Taktiež by sme chceli vedieť, či spravodajstvo priamo z frontu poškodzuje vojenské plánovanie? Alebo je to dobrý príklad slobodného prejavu v priebehu akcie?

Sú armádni príslušníci lepšie kvalifikovaní než novinári k tomu, aby nás informovali o tom čo sa deje v priebehu vojenskej situácie? A ako sa budú armádni príslušníci cítiť pri expanzii mediálnych technických prostriedkov v priebehu delikátnych operácií?

Dnes som v prítomnosti dvoch vynikajúcich zástupcov oboch strán. Generál Van Loon, náčelník veliteľstva NATO v nemeckom Heidelbergu, ktorý sa v lete minulého roka vrátil z funkcie veliteľa Regionálneho veliteľstva Juh v Afganistane.

Na druhej strane pán Hayden Hewitt, zakladateľ webových stránok liveleak.com, ktorý po niekoľko rokov zaujímal popredné miesto na úseku novej mediálnej a vojenskej problematiky vo svete, ktorý sa pýši vynikajúcimi referenciami od Tony Blaira až po Biely dom.

Chcel by som začať od vojska. Pán generál Van Loon, postingovanie situácie a konflikt v Afganistane - keď ste slúžil v tejto krajine, ako ste si uvedomoval túto skutočnosť?

GENERÁL TON VAN LOON: Ako otec detí, ktoré používajú rovnakú vec. Pochopiteľne som vedel, že vojaci používajú weblogy a iné prostriedky k podeleniu sa o svoje dojmy z Afganistanu. To je životná realita. Je to spôsob ich komunikácie. Miesto listov dnes ľudia posielajú e-maily a v poslednej dobe stále viac zakladajú weblogy, ktorým zverujú svoje životne skúsenosti.

KING: Domnievate sa, že to môže prospieť vojenským cieľom? Jednáte o tejto veci na vyššej úrovni?

VAN LOON: To je ťažká otázka. Samozrejme, sú pozitívne a negatívne príklady, ale realitou je, že táto informácia je k dispozícii a ľudia sa o túto informáciu delia, to je fakt. Nemôžete zmeniť svet. Tak to chodí.

V súčasnosti sa potrebujeme zamieriť na to a vyriešiť otázku, ako všetko riadiť pozitívnym spôsobom. Ako sa uistíte, že vychovávate vašich mladých vojakov v tomto smere, aká je reakcia na ich weblogy v ich domovských krajinách, čo si o tom myslia ich rodičia a o tom, že im pomáhate weblogy vylepšovať a taktiež ako podávať dôverné informácie? Tak sa presvedčíte, že informácia, nebezpečná pre samotných príslušníkov alebo pre ich jednotky, by sa nemala nachádzať vo weblogu; je však potrebné postupovať pozitívnym spôsobom. Posilniť dobré aspekty a pokúsiť sa zmierniť menej dobré aspekty.

Aká je v súčasnosti úloha cenzúry vo vzťahu k novým médiám?

KING: So can you see that there would be some situations where you would feel that it was right to censor, to control the information contained in these weblogs?

VAN LOON: Again, I think censorship is an old word. This is the information technology, the information age. Censorship should be far more in the form of education, making sure the people understand. I can imagine in certain periods it would be beneficial to shut down information for a while, quite a lot of nations have systems like this, so for instance, if a casualty occurs and the telephone lines, satellite links are cut, so it's for a while not possible to send information directly to make sure that the next of kin get informed first.

But again, in my opinion it's far more relevant to make sure that we educate the young soldiers. But this is the information age. But that they also understand that the weblog which they intend to be private is not, because by nature the Internet is public.

KING: Are there programs in place to educate soldiers about this?

VAN LOON: I think quite a lot of nations have got programs like this in place. What we now need to come up within in NATO as well is a management system, a good structured approach on how to do this. But I would certainly very much strongly be in favour of a system that allows the soldiers to use the new media, that used the good side of the new media.

You mentioned in your introduction there are a lot of possibilities now to educate the wider public, and this is what it means. So you can actually use these media to an enormous positive effect as well.

Kto používa tieto nové webové stránky?

HAYDEN HEWITT: Áno a toto nebolo určite zámerom našej špecializácie; vedeli sme však, že tento posting bude z veľkej časti tvoriť súčasť týchto webových stránok.

KING: Prekvapuje vás to? Môžete vysvetliť, prečo armádni príslušníci používajú tak často vaše webové stránky?

HEWITT: Domnievam sa, že ak vytvoríte určité internetové prostredie, o ktorom sa ľudia dozvedia, že sa nejedná o vyložene zábavné webové stránky, vznikne túha podieľať sa o veľmi vážne zážitky formou video záberov z vojenských oblastí alebo priamo z bojiska.

KING: Taliban a povstalci v Afganistane dokonca už použili vaše webové stránky. Ako porovnávate obe strany, ISAF a Taliban, kto z nich je na vašom webe aktívnejší? Kto poskytuje viac video záznamov? Aké tendencie pozorujete?

HEWITT: Ja osobne silne pochybujem o tom, že Taliban skutočne vysiela video záznamy na LiveLeak. Tieto záznamy sú spravidla dodávané západnými zdrojmi pre uspokojenie väčšiny záujemcov o tento žáner.

Ak hovoríme o tejto veci ako o vojenskej propagande, myslím si, že nie je pochýb o tom, že Taliban a povstalci sú oveľa viac účinnejší v globálne veľmi rýchlom šírení ich myšlienok. Sú oveľa rýchlejší než je náš systém získavaní informácií z týchto oblastí. A sú iste tiež oveľa plodnejší čo sa týka reprodukcie.

KING: Konštatoval ste časom určitý vývoj týchto video záznamov čo sa týka štýlu, náplne? Je to pohyblivý cieľ?

HEWITT: Produkčná hodnota mierne stúpla. V súčasnosti používajú grafické metódy pre pohyb, počítačovú grafiku 3D, viac titulkovania. Záznamy sú vždy v pozadí odprevádzané náboženskými piesňami a hudbou.

Povedal by som, že v záznamoch je priame osobné násilie na ústupe a tendencia sa presunula skôr k vojenským aspektom a to preto, že osobné násilie jednoducho nepôsobilo. Nič viac totiž ľudí neodradzuje ako toto. A násilie im v ich veci nepomáhalo. Preto prešli na vlastné spodobňovanie a zvlášť intenzívne sa orientovali na vojenské operácie a mnoho iných akcií tohto charakteru.

Ako je možné porovnať nové a staré médiá?

KING: S ohľadom na obsah vášho webu sa dá povedať, že ste nová slobodná mediálna organizácia bez nátlaku, ktorému môže byť iná tradičná organizácia vystavená. Tradičné organizácie často prejednávajú otázku, čo je akceptovateľné pre ich široké webové publikum. Aké posudzovacie kritéria máte pred nahraním záznamu a domnievate sa, že nahratie môže vyvolať výčitky svedomí medzi vojakmi v teréne?

HEWITT: Takmer vždy existuje určitá prevencia. Na rozdiel od tradičných médií, ktoré vysielajú správy priamo do vášho domova, na web LiveLeak je potrebné sa najskôr nastaviť, prečitať si popis postupu, kliknúť na odkaz, overiť vek a potom záujemca už vopred vie, čo uvidí.

Ak ide o video záznamy od vojakov, v ktorých sú veľmi vážne porušené ustanovenia Otvorenej platformy pre bezpečnosť (OPSAC), veľmi rýchle sa o tom všetci dozvedia a my budeme vyzvaní k ich odstráneniu z našich webových stránok. Vo všetkej počestnosti môžem prehlásiť, že iba veľmi zriedka som toto počul priamo od vojakov.

KING: Môžete nám niečo povedať o vašich vzťahoch s vojskom. Vstúpili zástupcovia vojska s vami už do styku z toho dôvodu, že vlastnite určitý video záznam?

HEWITT: Divízia médií americkej armády je na webových stránkach LiveLeak, má dokonca svoj vlastný kanál. Okrem toho nemáme mnoho kontaktov, s výnimkou poskytovania v minulosti našich video záznamov pre ich výcvikové účely.

Aký je najlepší spôsob kontroly správ?

HEWITT : Rovnaké ako vo vládnych kruhoch – skutočný horor. Viete, naraz sme nemali žiadnu kontrolu nad informáciami. Problém nebol v tom, že sa na začiatku dostali von citlivé informácie, ale skutočnosť, že sa informácie dostávali von nekontrolovane a my sme s tým nemohli nič robiť.

Pochopiteľne, pokiaľ dodržujete rovnaký postup pri riešení takých vecí tak dlho a naraz sa objaví nová technológia, je to pomerne veľký šok.

KING: Pán generál Van Loon, možno by ste mohol objasniť ako sa tento šok prejavil v armáde?

VAN LOON: Toto je iba časťou šoku. Buďme realisti. Skutočnosťou je, že sa musíme vyrovnať s médiami ako aj s faktom, že poskytovanie informácií sa stáva dôležitejšie než ich ochrana. Na rovnakú tému sme diskutovali, keď sme hovorili o poskytovaní informácií – o poskytovaní tajných informácií.

Existuje stále silná tendencia nezverejňovať informácie pretože tým môžeme ohroziť bezpečnosť, a tu máme tú istú diskusiu. Možnosť, že sa niečo stane, že sa porušia zásady Operačnej bezpečnosti (OPSAC), čomu sa chceme absolútne vyhnúť, by nám nemalo brániť v tom, aby sme nezískali všetky pozitívne elementy. Musíme si začať uvedomovať, že existuje oveľa viac príležitostí na veľmi otvorených webových stránkach, ale taktiež možno na bezpečnejších webových stránkach.

Doma v Holandsku idem do mojej banky, vložím kartu do bankového automatu, zadám určité čísla, ktoré idú do bezpečnej informačnej siete. Týmto postupom bezpečne prevediem moje peniaze z účtu na účet. Ak môžeme zveriť banke takúto operáciu, prečo by sme nemohli zveriť informácie nášmu systému.

Dám vám príklad. Improvizované výbušne zariadenia (IED). Vlastná hrozba IED v Afganistane je zrejme tým najvážnejším problémom, ktorý máme. A skutočnosť, že sa učíme ako fungujú je nesmierne dôležitá. Pokiaľ hovoríme o nových médiách, napríklad mladý seržant v Afganistane, ktorý sa dostane do kontaktu s podobnými doma vyrobenými výbušninami, môže na bezpečné webové stránky poslať svoje skúsenosti a seržant v Holandsku, v USA alebo vo Veľkej Británii môže využiť tieto jeho poznatky a zahrnúť ich do svojho výcviku.

Tento spôsob je veľmi efektívnym využitím nových médií, čoho je potrebné zužitkovať. Armáda prešla za posledných desať rokov mnohými zmenami.

Zložité operácie ako Afganistan nás nútia k tomu, aby sme sa učili rýchle. Transformácia NATO pokračuje v rýchlom tempe, som veľmi pozitívny a verím, že budeme schopní úlohu splniť. Osobne mi to nerobí starosti.

Existuje však ešte ďalší aspekt, ktorý nás núti vzdelávať verejnosť, ktorá tieto stránky konzultuje. Naučiť ju chápať, z akej perspektívy sú tieto weblogy písané, pretože tu existuje veľké nebezpečenstvo nepochopenia situácie. Pre mladého muža alebo ženu, ktorí sú po prvýkrát vo svojom živote vystavení ostrej paľbe a sami musia paľbu opätovať, je to veľmi silný zážitok. Sú tým natoľko pohltení, že samozrejme to, čo zveria weblogu je zamerané jedine na túto udalosť.

A pokiaľ sa na podobný video záznam pozeráte doma vo vašej krajine, vypadá to akoby vojna v Afganistane trvala sedem dní v týždni a 24 hodín denne. To však nie je pravda. Deväťdesiat deväť percent práce na poli rekonštrukcie a stabilizácie je splnené. Vojenské operácie však prebiehajú.

KING: Dovoľte mi, aby som sa spýtal na reťazec velenia. Samozrejme sa v armáde vie kto a kedy prevádza prísne sledované operácie. Sú vojaci, ktorí majú najnižšiu hodnosť čo sa týka utajovania informácie a pritom majú prístup na nezabezpečené webové stránky, ktoré sú dostupné v celom svete. Ako táto situácia zapadá do reťazca velenia, ktorý bol prísne a racionálne vytýčený pre jednu určitú operáciu.

VAN LOON: Po prvé, máme najlepších vojakov na svete. Tým sme si absolútne istí. Sú mimoriadne schopní a dokonale profesionálni. Ja svojim vojakom verím. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by som nemal. Samozrejme, ako som hovoril, existuje riadiaci systém. Musíme sa zamieriť na to, ako sa chovať v prípade, keď urobia chybu a povedať "... počuj, to asi nebolo veľmi múdre, zmeň to, nabudúce to urob lepšie." Orientujeme sa na tento spôsob.

Na všetkých úrovniach reťazca velenia musíme vydávať rozkazy k úlohe. To znamená, ja mám svoje úlohy, moji podriadení plukovníci majú svoje úlohy a vojaci majú tiež svoje úlohy. Strategický desiatnik, ako ho niekde nazývame … vieme, že existuje a vieme taktiež, že jeho jednanie má okamžitý dopad, pretože sa môže v jeho blízkosti nachádzať televízna kamera, politik alebo advokát sledujúci výkon jeho služby. Musíme sa teda uistiť, že strategickí desiatnici majú adekvátne znalosti k tomu, aby boli schopní svoju funkciu vykonávať. To zahrňuje i dôveru v ich prípadný príspevok do weblogu.

Používajú sa tieto stránky k vzdelávaniu alebo pre zábavu?

VAN LOON: To je správna otázka. Videl som weblog od vojakov, ktorý som považoval za veľmi vzdelávací a ktorý podával veľmi dobrý obraz o skutočnom dianí v teréne. Takéto stránky umožňujú verejnosť informovať o reálnej situácii a o tom, aká náročná je práca vojaka. Stretol som sa taktiež s weblogami, ktoré boli … menej efektívne vo vzdelávaní verejnosti a ktoré boli skôr zábavné. To je rovnaké ako s internetom. Ak hľadáte na internete určitú informáciu, ktorú potrebujete konzultovať, zistíte, že niektoré webové stránky vám vyhovujú a niektoré nie.

KING: A vy, pán Hayden Hewitt?

HEWITT: Myslím, že v tomto prípade to nie sú iba médiá, v ktorých môže vzniknúť problém, ale taktiež webové publikum. Je to ako televízia, jeden človek sa môže z niečoho poučiť, iný môže iba sedieť, mudrovať a smiať sa.

Každý si môže z médií niečo odniesť, ale nemôžete zaručiť, že pokiaľ sa jedná o vzdelávacie video, všetci ľudia sa z neho poučia. Pre mňa zostáva pozitívnym aspektom skutočnosť, že tieto videá ukazujú našej ako aj tej mladšej generácii to, čo vojna skutočne je, pretože si myslím, že sme na to už pomaly zabudli.

Aký vplyv majú nové médiá na plnenie misií?

HEWITT: Všetko je ako meč nabrúsený na oboch stranách, že áno? Pokiaľ majú ľudia prikrášlený názor na bojovanie, ktorý sme im často predložili tradičnými médiami alebo akýmkoľvek iným spôsobom, tak počujú, že bojujeme s neúčinným nepriateľom a že máme veľkú prevahu a pritom vidia video záznamy bômb, ktoré padajú z veľkých výšok. My však stále strácame vojakov a sme z toho trochu zmätení.

Myslím, že tieto video záznamy prinášajú do domovov drsnú vojnovú realitu ľuďom, ktorí ju nechcú poznať, ani zažiť. Taká je ale životná realita.

Môže vás to naplniť hrôzou a prinútiť vás nepodporovať vojnu; aspoň sa však zoznámite so skutočnou situáciou. Títo mladí ľudia sú priamo vystavení hrozbe smrti, sú tvári v tvár smrti. A nie je to laserom riadená bomba zhodená z niekoľkých tisícov metrov.

KING: Pán generál, aký je váš názor?

VAN LOON: Existujú dva pohľady. Ten prvý vysvetľuje širokej verejnosti, aká je realita pre vojakov na zemi. Ukazuje nie len drsnú realitu bojovej operácie, ale taktiež akú pomoc vojaci afganskej armáde poskytujú. Spôsob, akým spolupracujú s afganskou armádou, ako pomáhajú so stavebnými projektami. Jeden z najväčších problémov v Afganistane je, že ide o populáciu, ktorá nemá voľný prístup k informáciám. Mali by sme teda verejnosti umožniť voľne získať informácie a nechať ich, aby si vytvorili svoj vlastný názor. Je v našom záujme zaistiť, aby tieto informácie boli jasné a čo najlepšie pochopiteľné.

Nie je v našom záujme informácie skrývať a potom nemyslím, že by sme sa mali zaoberať predajom údajov o tom, čo robíme v Afganistane. Potrebujeme hlavne to, aby verejnosť pochopila, ako je táto práca náročná a taktiež ako veľmi je dôležitá.

Je webové publikum rovnaké ako u tradičných médiách?

Pán Hayden, možno, že by ste sa k tomu mohol vyjadriť ako prvý. Myslíte si, že webové publikum je na vašej strane rovnomerne rozdelené, alebo si myslíte, že prevláda publikum z iných krajín?

HEWITT: Prevláda publikum zo západných krajín. O tom nie je žiadna pochybnosť. Je to západná webová stránka. Samozrejme, že na webových stránkach druhej strany nájdete iný pomer.

Myslím si, že všetky médiá sú propaganda. Či už je to úmyselné alebo nie, je to propaganda a môžete použiť médiá oboch strán a dokazovať čo chcete.

Z médií Talibanu by sa taktiež dalo niečo vybrať a povedať "pozrite sa… akí sú to krvilační zabijaci", a potom by ste na druhu stranu mohli povedať, "akí sú to statoční bojovníci za slobodu?" O našich západných silách by ste mohol povedať to isté. Môžete použiť médiá a preukazovať čokoľvek chcete, pokiaľ to chcete prekrútiť. Myslím si, že je to niečo, čo trvá už veľmi dlho.

Ako sa už pán generál zmienil, nie sme dosť informovaní o pozitívnych veciach, ktoré sa v Afganistane dejú. Prečo sa o to médiá nezaujímajú? V súčasnej dobe to nie je drahá záležitosť niečo také presadiť v nových médiách. Také veci by sme mali vidieť viac. A mali by sme ľuďom oznamovať to, čo sa v krajine naozaj deje. Mnoho bojových stretov, mnoho útokov za pomoci improvizovaných výbušných zariadení a reaktívnych protitankových granátov, mnoho hanebného osobného násilia. Žiadne pozitívne aspekty sme nekonštatovali.

KING: Video záznamy, ktoré je možné vidieť na LiveLeak, sú konštruktívnejšie, menej násilné, menej explozívne. Myslíte si, že tieto záznamy majú rovnaký počet návštevníkov? Majú ľudia záujem o tento druh tém?

HEWITT: Buďme realistickí. Pokiaľ sa na videu nachádzajú explózie, pozrie sa na to viac ľudí. Je to prirodzené. Z môjho pohľadu sa mi páči skutočnosť, že pozitívne video záznamy majú tendenciu podnietiť zaujímavú debatu. Video záznamy so streľbou sú priamo polarizované. Ľudia, ktorí sú pre alebo proti v závislosti na tom, ktorá strana video ukazuje.

Debata tykajúca sa úsilia vynaloženého na rekonštrukciu a dozor nad zachovávaním prímerí má tendenciu rozdeľovať túto polarizáciu a ľudia si možno myslia, že je to cynické alebo nainscenované, pretože takých video záznamov veľa nevidíme. Keď sa teda takéto video objaví, reakcia publika je: "Odkiaľ to prišlo? Naozaj sa to tam deje?"

Je to snáď iba vojak rozdávajúci bonbóny? Ja si predsa myslím, že skutočné potrebujeme, aby sa viac vedelo o pozitívnych aspektoch, ktoré NATO v Afganistane realizuje.

KING: Hovorili sme tu o tradičných médiách. Myslíte si, že nové médiá sú doplňujúcim nástrojom alebo je to náhrada a dovoľujú vám podeliť sa o veciach, o ktoré sa možno tradičné médiá príliš nezaujímajú.

VAN LOON: Určite. Správy, ktoré vojaci predávajú do nových médií a na ich osobné weblogy, sú dodatočným zdrojom informácií. Pokiaľ ich môžeme použiť, urobme to. Nerád by som použil slovo využiť, je to predsa niečo prirodzeného, niečo čo sa deje, informácia, ktorá je poskytovaná.

Zároveň však poskytujú pohľad dovnútra, o tom aké to je. Tieto weblogy umožňujú rozhodujúcim orgánom blízky pohľad na reálnu situáciu a na postavenie príslušníkov armády, čo zdokonaľuje chápanie ich veľmi ťažkej práce. Keď ich spojíte s ostatnými médiami, ktoré sú trochu lepšie organizované, použitie nových médií tam, kde je možné vysvetliť prečo je pohľad dovnútra tak dôležitý a kde zároveň môžete spojiť príbeh ako zo strany Afganistanu, tak zo strany krajín ISAF, sa môže stať veľmi efektívnym oznamovacím prostriedkom.

Samozrejme by sme sa nikdy nemali nechať chytiť do pasce, v ktorej usilujeme o zneužitie nových médií, ako to v niektorých prípadoch zámerne robí Taliban. Pripravujú útoky za pomoci IED, ktoré sú nahrávane na video a za také nahrávky dostanú zaplatené. Pokiaľ sa im teda podarí natočiť krvavé video, zarobia si kopu peňazí. Nastáva situácia, ktorá prekrúca celý konflikt.

Musíme mať na zreteli, že sa také veci dejú. Musíme sa proti tomu ozbrojiť. Ako zdiskreditovať takúto informáciu? Ako reagovať na niečo podobné, čo sa deje v nových médiách?

Máme veľkú skúsenosť v tom, ako reagovať na to, čo sa deje v bežných médiách. Stále však hľadáme spôsob, ako reagovať na to, čo sa deje v nových médiách.

KING: Pán Hayden Hewitt, môžete vysvetliť, aký ste mal kontakt s tradičnými médiami? Snažili sa vás využiť?

HEWITT: Z toho, čo mi bolo povedané osobami s ktorými som sa v médiách rozprával, mnoho hlavných spravodajských redakcií často kontroluje webové stránky a keď padnú na zaujímavý príbeh, kontaktujú autora alebo si príbeh jednoducho privlastnia.

Tradičné médiá sú vystavené tlaku, ktorému my vystavení nie sme. Je to veľmi jednoduché nazvať ich veľkou zlou potvorou, ktorá je stopercentne zlá. Tak to nefunguje. Oni sú naozaj vystavení komerčnému a politickému tlaku, ktorý my nepoznáme. Majú iba určitý počet príbehov, ktoré môžu odvysielať v danom časovom rozmedzí. My také obmedzenie nemáme.

Pre nás je jednoduchšie byť nezaujatým, nestranným, pretože sa nemusíme páčiť iba jednému určitému webovému publiku. Komerčná televízia sa však páčiť musí.

Niektoré redakcie boli výborné. Niektoré, s ktorými sme jednali, boli veľmi priame. Niektoré sa cítili byť ohrozené internetom a novými médiami a zdôrazňovali to preháňaním príbehov. Je to rovnaké, ako keby ste jednali s nejakou veľkou spoločnosťou.

KING: Domnievate sa, že dôjde k ich zlúčeniu alebo ostanú fungovať stále paralelne?

HEWITT: Myslím, že internet a nové médiá budú viac organizované. Mnoho webových stránok sa zlúči. Taktiež si myslím, že tradičné médiá budú mať veľa práce, aby mohli existovať vo svete nových médií, ak budú skutočné chcieť.

Vidím v tom viac než iba dva rôzne prúdy informácií. Nemyslím si, že ich musíme vidieť ako konkurenčné, alebo niečo podobného, ani ich spojenie. Sú to dva absolútne separátne prúdy informácií. Tradičné médiá môžu výborným spôsobom pritiahnuť pozornosť obyvateľstva na nové oblasti. Môžu prejsť na novú formu médií za predpokladu, že budú chcieť sledovať špecifické podrobnosti alebo mimoriadny príbeh.

Existuje nebezpečenstvo únavy z informácií?

VAN LOON: Myslím, že áno. Mimochodom, určite ste si všimol, že na mnohých miestach konfliktov tradičné médiá stratia o ne za určitú dobu záujem. To sa stáva. Neverím ale, že by médiá v blízkej budúcnosti stratili o Afganistan záujem, pretože je stále v popredí správ.

Nove médiá nájdu ďalší zdroj informácií, ďalšiu oblasť, o ktorú sa môžete zaujímať.

Pre rozhodovanie v prostredí, v ktorom sa nachádzame, množstvo informácií, ale hlavne oblasť z ktorej informácie potrebujete, je omnoho rozmanitejšia. Zatiaľ čo v minulosti som potreboval iba vedieť, kde je nepriateľ a kde sme my. To nám už nestačí. Potrebujem vedieť všetko o populácii, čo ju motivuje, atď. Potrebujem tiež vedieť čo naši protivníci dávajú na weblogy, aby som videl aký to má na verejnosť dopad.

Rovnako potrebujem vedieť čo majú na programe nevládne organizácie, aby som sa uistil, že naše operácie nepôsobia proti tomu, čo sa deje.

Máme omnoho viac požiadaviek na informácie. Automaticky to taktiež znamená, že sa budeme musieť zamieriť na našu vlastnú úroveň. Ako som sa zmienil, dnes už nemáme taký luxus, aby sa generál staral dokonca o to, čím sa zaoberá vojak na základni; generál má na starosti ďalšie sféry činnosti, o ktoré sa musí starať.

Musí teda veriť vojakom a ich nadriadeným, že odvádzajú dobru prácu. Uistiť sa tiež, že svojej práci rozumejú. Prostredie okolo nás sa stáva veľmi rozmanitou spoločnosťou.

KING: Pán Hayden Hewitt, nebezpečenstvo únavy z informácií?

HEWITT: Myslím, že by sa nám páčilo, keby bol každý deň zverejnený nablýskaný a čistý článok a záznam. Myslím, že materiál, ktorý je zverejňovaný vojakmi je omnoho osobnejší. Je to súkromný názor, ukazuje osobné skúsenosti a webové publikum môže každý deň konzultovať rovnaký problém z perspektívy niekoho iného. Nie som teda príliš znepokojený únavou z informácií z nových médií.

Môžu nové médiá prospieť Afganistanu?

VAN LOON: V tomto momente nie. Negramotnosť dosahuje 80 percent. Najdôležitejšou vecou, ktorá spôsobí obrovskú zmenu v Afganistane, je vzdelanie. Ľudia potom budú môcť informácie vyhľadávať a zbierať. Pokiaľ môžete zhromažďovať informácie, môžete si tiež sám vytvoriť vlastný názor. Bude taktiež namáhavejšie získať skupinu ľudí pre teroristické akcie iba na základe lacného verbovania.

Musíme zaistiť prístup k informáciám a prvým krokom k tomu je vzdelanie. Než sa to stane, akákoľvek pomoc pri získavaní informácií je veľmi prospešná.

Napríklad distribúcia rádiových prijímačov. Jednoduché rádia, niekedy s malým generátorom alebo na batérie, fungujú veľmi dobre. Ľudia potom môžu počúvať iných ľudí, ktorí vyjadrujú svoj názor a môžu si vytvoriť svoj vlastný názor na určitú vec.

Akú môžete dať radu pre zlepšenie situácie?

KING: Pán Hayden, chcel by som ukončiť rozhovor otázkou tykajúcou sa porovnávaniu video záznamov, ktoré sú zasielané LiveLeak. Ihneď zistíte, ktorý video záznam bol zaslaný povstalcami, Talibanom alebo ich spolupracovníkmi a ktoré vojakmi ISAF. Ste teda v dobrej pozícii dať vojakom rady, ako by mohli vyrobiť ešte lepšie videá. Akú by ste im dal radu?

HEWITT: Je veľmi ťažké obe porovnávať, pretože Taliban vyrába video záznamy, ktoré sa dokonale hodia pre osoby, ktoré chcú osloviť. Na rozdiel od minulej propagandy, nie je to rozhovor alebo snaha zastrašiť alebo niečo podobného. Je to jednak odkaz ľuďom, ktorí im už veria, jednak snaha o posilnenie podpory.

Takže oni vyrábajú tieto videá pre cieľové publikum.

Myslím si, že pre nás zo západných krajín, urobiť niečo podobného by bolo omnoho namáhavejšie. Západné krajiny majú omnoho väčší prístup k informáciám. My vieme viac o tom, ako propaganda funguje ako celok.

Domnievam sa, že musí existovať určitá úroveň v operatívnej bezpečnosti a vo veciach súvisiacich tohto charakteru, transparentnosti a otvorenosti, pretože ľudia tieto vlastnosti očakávajú a presne vedia, kedy sa im nedostavajú. A aj keď kvôli tomu nevypukne revolúcia, zasieva to ďalšie semienka nedôvery.

Takže ešte raz: otvorenosť a transparentnosť všade sa stanú najlepšími kritériami pre prístup k novým médiám z hľadiska NATO.

KING: Prajete si na to ešte odpovedať, pán generál?

VAN LOON: Plne sa s tím stotožňujem.

KING: Pán generál Van Loon, pán Hayden Hewitt, ďakujem vám za rozhovor.

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink