ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
Предишни броеве
График за 2008 г.
Автори
В следващия брой
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  
Новите медии – оръжия за масово осведомяване?
Видео дебат на "НАТО Преглед":: Представители на военните и на новите медии обсъждат как нарастването на видео постингите, блоговете и другите нови медии влияят на операциите, на подкрепата за мисиите и на настроението на бойците в зоните на конфликт.
Насим Фекрат е млад афганистанец, чиито блог и снимки спечелиха международно признание. За него новите медии са ключов фактор за изграждането на ново, по-демократично общество в Афганистан.
Малцина знаят какво е да си в разгара на един конфликт като войник или като репортер. Вогън Смит е сред тях. Той описва как възпиема отношението на военните към медиите от времето, когато е бил войник, до днес, когато използва новите медийни технологии в страни като Афганистан.
Има ли сравнение между работата в старите и в новите медии? Роберт Пшчел нахвърля някои разлики и припомня кък са работили медиите в бившия съветски блок.
Говорителят на АЙСАФ в Афганистан има ключова позиция в регулирането на модерната информация в зоната на конфликта. Никълъс Лънт, който миналата година заемаше тази позиция, разказва през "НАТО Преглед" какво е научил.

Изпращането на послания: изминали сме дълъг път

Точно преди 10 години бях в Кампала, Уганда, да отразя една бизнес конференция. Беше нещо незначително – говореше се предимно за застраховки. Угандският президент бе обещал да присъства на откриването. Но не си даде този труд.

Мечтаех си да пиша по високопарни теми сред впечатляващите околности на Кампала. Но на третия ден внезапно бях изтръгнат от мечтанието си.

По обяд, както се мотаех из стаята си, чух стрелба току под прозорците ми. Първата ми реакция бе да легна на пода. Втората – да си помисля: „Какво правя тук? Та аз съм журналист…Това е златна възможност!”

Изправих се, взех си молива и тефтера и започнах да описвам случващото се.

Май че ограбваха съседната банка – и то нескопосано.

Въоръжените крадци се бяха опитали да отнемат пушката на единствения пазач на банката, макар че бяха трима срещу един. Пушката отхвръкна и алармата на банката се включи. Обзети от паника, крадците побягнаха, а пазачът стреляше по тях с вярната си пушка.

След малко дойде началникът на местната полиция. Той веднага позна колата на крадците и каза, че знае кои са. Накратко, през цялото време колата ги е издавала..

Какво значение има всичко това? Има, защото след цели десет години си спомням тръпката, адреналина и възбудата през тези минути. Изстрелите, конфликта, бързината, с която се развиваха събитията. И необходимостта всичко да се запише и да се разкаже на другите.

Сега голям брой хора по света изпитват същото усещане.

Много хора се залавят за съвременните молив и тефтер и предават от зоните на конфликт или война.

Достъпните, прости и относително евтини начини информацията да се разпространи в глобален мащаб промениха възможностите да се изпращат послания от такива зони.

Днес всеки може да бъде репортер, стига да иска.

Включително и войниците. Те все по-често пускат видео филми или постват в блоговете от разгара на боя. Има уеб страници като liveleak.com, които са рай за подобни писания.

В този брой на „НАТО Преглед” поместваме мисли на няколко души, които отблизо са проследили развитието на новите медии.

Един афганистански блогер, спечелил награда, разказва как той и неговата страна са се възползвали от невероятната свобода, която предоставят новите медии.

Двама бивши войници, които сега са журналисти и често работят в зони, където има война, споделят своите преживявания.

Представител на Главната квартира на НАТО представя личните си впечатления от развитието на медийната свобода и технологии от времето, когато е бил журналист зад желязната завеса.

А в новата ни рубрика „Видео дебат” представители на двете страни (медиите и военните) спорят дали новите медии ще помогнат или ще попречат на бойците, участващи в конфликти.

Как да се направлява информацията, как да се работи с новите медии и успяват ли военните в това начинание не е лека тема. И няма лесни отговори. Едно е ясно обаче – за разлика от нескопосаните банкови крадци, интересът към нея няма бързо да отшуми.

Пол Кинг