Groeiend gevaar :
nieuwe en opkomende bedreigingen
(© Scagnetti / Reporters)
Van de redactie
De term ‘xenofobie’ is aan een nieuw leven begonnen. Het woord wordt vaak uit de kast gehaald in de toenemende debatten over globalisatie, immigratie en populistische politiek. Maar behalve ‘vrees voor alles wat uit het buitenland komt’, betekent het ook ‘vrees voor het onbekende’.

Xenofobie is dus in zekere zin iets waar het in de hedendaagse veiligheidsvraagstukken om draait – vooral recente dreigingen.

Maar het gaat hier niet alleen om nieuwe, of onduidelijke dreigingen – het gaat ook over dreigingen die wij in het verleden hebben genegeerd.

Neem nu bijvoorbeeld milieuvraagstukken, In dit nummer van de NAVO Kroniek hebben we een interview met Dr Pachauri, hoofd van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het IPCC heft net de Nobelprijs voor de Vrede gekregen – samen met Al Gore.

Dr Pachauri waarschuwt voor potentiële conflicten die zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van verdere klimaatveranderingen: massamigratie, strijd om grondstoffen, grensgeschillen, conflicten over water en ecologisch terrorisme, om er maar een paar te noemen.

Ecologische risico’s laten zien dat een van onze grootste veiligheidsrisico’s bestaat uit…onszelf.

Maar dat is een macroblik. Een microanalyse laat zien dat er groeiende dreigingen blijven bestaan in iWar, grieppandemie, de bedreiging van de veiligheid op zee en de energieveiligheid .

Dit alles brengt ons een andere Amerikaanse politicus in gedachten. In februari 2002 heeft de toenmalige Amerikaanse minister van defensie Donald Rumsfeld de berucht geworden uitspraak gedaan over ‘dingen waarvan we weten dat we ze weten, dingen waarvan we niet weten dat we ze weten, en dingen waarvan we niet weten, dat we ze niet weten’. (‘known knowns, unknown knowns en unknown unknowns.’ )

In het licht van deze groeiende nieuwe bedreigingen van de veiligheid klinkt dat citaat misschien nog niet eens zo vreemd.

Paul King
Dr. Pachauri, de voorzitter van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), dat net de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen, praat met de NAVO Kroniek over klimaatverandering, als veiligheidsvraagstuk – en over de reactie van de NAVO.
Een korte diashow geeft beelden en getallen waaruit het potentieel blijkt van nieuwe risico’s
De commissaris voor wetenschap en onderzoek van de Europese Unie, betoogt, dat wij de rol die de wetenschap kan spelen bij het afwenden van veiligheidsgevaren veroorzaakt door klimaatverandering, niet langer mogen negeren.
Tom Lantos, hoofd van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, geeft zijn visie op de veranderende rol van de NAVO en haar rol op het steeds belangrijker vlak van de energieveiligheid.
Johnny Ryan belicht onze kwetsbaarheid voor e-aanslagen en betoogt dat iWar-aanslagen de meest innovatieve vorm van oorlogvoering zouden kunnen zijn, sinds de uitvinding van het buskruit.
Aangezien nucleaire proliferatie een enorme uitdaging is, bekijkt Michael Rühle hoe en waarom de pogingen van jihadisten om zich aan te sluiten bij de nucleaire club zijn gedwarsboomd.
Is het realistisch om grote oorlogen te verwachten om watervoorraden? Bezen Balamir Coskun bekijkt het soort en het niveau van de conflicten die door tekorten aan water veroorzaakt zouden kunnen worden.
Diego A. Ruiz Palmer bekijkt de groeiende risico’s op zee, hoe de NAVO erop heeft gereageerd en wat er moet gebeuren om de veranderingen in de gevaren op zee bij te houden.
De vogelgriep is niet verdwenen. Elin Gursky en John Sandrock bekijken de mogelijke gevolgen van een grieppandemie.
Patrick Stephenson bespreekt het boek van Rebecca Moore ‘NATO’s new mission’ en analyseert of het een volledig beeld geeft van waar het Bondgenootschap heen gaat.