Det militær/sivile skillet:
fredsbevaring og etterpå
(© Claus Larsen)
Leder
Jeg vil gjerne begynne min første leder med en tilståelse, et forslag og en introduksjon.

Først tilståelsen. Jeg vil gjerne se flere kvinner i NATO Nytt – som forfattere og bidragsytere. Dette er ikke bare en god ide. Den gjenspeiler også den økende betydning av kjønn for sikkerheten.

Allerede nå er NATO Nytts redaksjonsdirektør og assistent kvinner. Denne utgaven har to kvinnelige forfattere. En god begynnelse.

Relasjoner mellom menn og kvinner kan ofte være som de mellom de sivile og militære sider: tette, men ikke tette nok.

Flere artikler i denne utgaven viser at det ønskete møtet mellom sinnene til disse to sider ofte kan være mer som en kollisjon.

Vi ser for eksempel hvordan de militære og sivile sider arbeider sammen (eller noen ganger ikke) i slike oppgaver som de provinsielle gjenoppbyggingsteam i Afghanistan.

Vi ser også på hvordan NATO best kan arbeide med andre organisasjoner – og spør om samarbeid bør være fra bunnen og opp, eller fra toppen og ned?

For det andre, forslaget. NATO Nytt skal revideres. Jeg vil gjerne ha tilbakemelding fra lesere om hva dere vil skal endres - og hva dere vil beholde. Klikk her for å sende deres ideer.

Til slutt, introduksjonen. Jeg har nylig overtatt stillingen som redaktør av NATO Nytt. Min bakgrunn er som journalist og taleskriver. Jeg ser frem til utfordringen med å utvikle NATOs flaggskipspublikasjon.

Jeg ønsker å avslutte der jeg begynte – med kvinner. Eleanor Roosevelt sa en gang: ”En kvinne er som en tepose – du vet aldri hvor sterk hun er til hun kommer i varmt vann.” Det er en god beskrivelse av mange av oss – og ikke minst de kvinner og menn som er i krigens varme vann akkurat nå.

Paul King
Colombias forsvarsminister skisserer hvordan strategier for å gjenvinne territoriell kontroll og håndtere narkotikaproduksjon og -forbruk har hjulpet hans land.
En fotobeskrivelse av en tur til Mazar-e-Sharif, Nord-Afghanistan av den danske, internasjonale korrespondenten Ole Damkjær og fotograf Claus Larsen.
William Maley ser på hvordan provinsielle gjenoppbyggingsteam har utviklet seg og hva som ligger foran dem.
James V. Arbuckle undersøker sivil-militær konflikt i humanitære operasjoner – og ser på ferdighetene og begrensningene til soldatene i denne forbindelse.
David S. Yost undersøker hvordan NATO ytterligere kan kombinere sin styrke med andre internasjonale organisasjoners styrke.
Rita Grossman-Vermaas ser på hvordan man kan tette hullene for å hindre spredning av farlige våpen, materialer og kunnskap
Manjana Milkoreit gir sine personlige synspunkter om at NATO kan være den best utstyrte organisasjonen for PCR.
Matthew Taylor anmelder ”Humanitarian military intervention: The conditions for success and failure” av Taylor B. Seybolt.
Ryan Hendrickson ser på hvordan Sverige har klart å få det beste både fra nøytralitet og fra NATO.