Partnerstwa: stare i nowe
26 czerwca 2007, Moskwa. Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer i prezydent Rosji Władimir Putin świętują 5. rocznicę powołania Rady NATO-Rosja i 10. rocznicę podpisania Aktu Stanowiącego o Stosunkach Dwustronnych, Współpracy i Bezpieczeństwie.
(© NATO)
Wprowadzenie
Aktualny numer Przeglądu NATO ukazuje się w momencie spiętrzenia się wielu znaczących rocznic i koncentruje się na kilku spośród najważniejszych relacji utrzymywanych przez Sojusz, a także na pewnych strukturach, które spajają partnerstwa NATO.
Dmitri Trenin przedstawia ostrą ocenę stosunków NATO-Rosja przy okazji piątej rocznicy powołania Rady NATO-Rosja i dziesiątej rocznicy podpisania w Paryżu Aktu Stanowiącego o Stosunkach Dwustronnych, Współpracy i Bezpieczeństwie.
Profesor Hryhorij M. Perepelycja przedstawia osobisty punkt widzenia na wybory, przed jakimi stoi Ukraina w swoich stosunkach z Sojuszem Północnoatlantyckim.
Dr Amadeo Watkins i Srdjan Gligorijevic dyskutują o przeszłej, obecnej i spodziewanej w najbliższym czasie roli NATO na zachodnich Bałkanach.
Dr Masako Ikegami przygląda się stosunkom NATO-Japonia i przedstawia zalecenia dotyczące podniesienia bezpieczeństwa w Azji Wschodniej.
Robert F. Simmons Jr od środka przedstawia genezę i ewolucję głównego forum partnerstwa Sojuszu.
Profesor Adrian Pop analizuje ewolucję stosunków pomiędzy Unią Europejską, a Sojuszem Północnoatlantyckim.