Partnerskap: gamle og nye
26. juni 2007, Moskva: NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer og Russlands president Vladimir Putin minnes femårsjubileet for NATO-Russland-rådet, og tiårsjubileet for Grunnakten om gjensidige forbindelser.
(© NATO)
Forord
Dette nummeret av NATO Nytt kommer i møtepunktet for en rekke store jubileer, og fokuserer på flere av Alliansens mest betydelige forbindelser, og på enkelte av de strukturene som understøtter NATOs partnerskap.
Dmitri Trenin ser nøye på forholdet mellom NATO og Russland ved femårsjubileet for NATO-Russland-rådet og tiårsjubileet for Grunnakten fra Paris om gjensidige forbindelser.
Professor Grigorij M. Perepelytsia gir sin personlige oppfatning av valgene som Ukraina står overfor i sine forbindelser med Den nord-atlantiske allianse.
Dr. Amadeo Watkins og Srdsjan Gligorijevic diskuterer fortid, nåtid og umiddelbar fremtid for NATOs rolle i Balkan-området.
Dr. Masako Ikegami ser på forbindelsen mellom NATO og Japan og tilbyr sine anbefalinger for å bedre den østasiatiske sikkerheten.
Robert F. Simmons Jr. gir en innsiders synspunkt på dannelsen og utviklingen av NATOs viktigste partnerskapsforum.
Professor Adrian Pop undersøker hvordan forholdet mellom Den europeiske union og Atlanterhavsalliansen utvikler seg.