Előszó
Több jelentős évforduló küszöbéhez érve a NATO tükör mostani kiadása a Szövetség több jelentős kapcsolatára koncentrál, illetve néhány olyan struktúrára, melyek az alapjait adják a NATO partneri kapcsolatainak.

E kapcsolatok az elmúlt években egyre fontosabbá váltak a Szövetség azon törekvése szempontjából, hogy elősegítse a biztonságot, a demokráciát és a jogállamiság érvényesülését, a szélesebb értelemben vett euró-atlanti térségben és azon túl.

Ahogy a hidegháború befejezését követően a geopolitikai realitások eltolódtak, és különösképpen 9/11 után, a NATO partneri programjai az új környezetnek megfelelően sokasodtak és fejlődtek. E programok fórumot biztosítottak a nyitott párbeszéd, a nagyobb megértés és a közös fellépés számára a volt ellenfelekkel, elősegítették a konkrét biztonsági együttműködést a partnerországokkal, segítséget nyújtottak a csatlakozni kívánók számára a szövetségi tagság elnyeréséhez és hozzájárultak az euró-atlanti biztonság, stabilitás és szélesebb értelemben vett kultúrájához.

Ebben az évben ünnepeljük a NATO-Oroszország Alapító Okirat 10. évfordulóját, valamint a NATO-Oroszország Tanács (NRC) megalapításának 5. évfordulóját. Dimitrij Trenyin felvázolja az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok lehetséges jövőjét, míg, Paul Fritch megemlékező cikkében az NRC eddigi vívmányairól ír.

Robert Simmons áttekinti az Euro-atlanti Partnerségi Tanács (EAPT) tíz évének eredményeit, míg Grigorij Perepelicija professzor a megkülönböztetett partnerségről szóló NATO-Ukrajna Charta 10. évfordulóján ír Ukrajnának az euró-atlanti integráció érdekében tett lépéseiről. Lech Walesa volt elnök a Lengyelországnak felkínált NATO-tagság 10. évfordulójára emlékezik vissza.

Adrian Pop professzor a szélesebb NATO-EU együttműködés mellett érvel, míg az interjúban David Leakey altábornaggyal az EU Katonai Törzsének főigazgatójával beszélgetünk az EU katonai fejleményeiről, valamint a NATO-val való együttműködésről.

Dr. Amadeo Watkins és Szrdjan Gligorijevics a NATO nagyobb mértékű nyugat-balkáni szerepvállalása mellett érvel, míg Dr. Masako Ikegami a Szövetség lehetséges szerepét vizsgálja a kelet-ázsiai biztonság javításában.

A NATO-partnerségről szóló cikkek mellett Adrian Kendry a nemzetközi terrorizmus gazdasági működését vizsgálja, míg Francois Le Blévennec a Szövetség központja Párizsból Brüsszelbe való költözésének 40. évfordulóján beszél a „nagy költözés” előnyeiről és hátrányairól.
...vissza az elejére...