Uued ja vanad partnerlused
26. juuni 2007, Moskva. NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer ja Venemaa president Vladimir Putin tähistavad NATO–Venemaa Nõukogu viiendat aastapäeva ja vastastikuste suhete põhiakti kümnendat aastapäeva.
(© NATO)
Eessõna
Mitme suure aastapäeva tähistamise kõrghetkel ilmuva NATO Teataja seekordses numbris on vaatluse all alliansi kõige tähtsamad suhted ja struktuurid, millel põhinevad NATO partnerlused.
Dmitri Trenin vaatleb NATO–Venemaa Nõukogu viiendal aastapäeval ja vastastikuste suhete Pariisi põhiakti kümnendal aastapäeval karmi pilguga NATO–Vene suhteid.
Professor Grigori M. Perepelõtsia esitab oma nägemuse valikutest, mida Ukraina peab tegema suhetes Põhja-Atlandi alliansiga.
Dr Amadeo Watkins ja Srdjan Gligorijević arutlevad NATO endise, praeguse ja tulevase rolli üle Balkani piirkonnas.
Dr Masako Ikegami vaatleb NATO–Jaapani suhteid ja teeb ettepanekuid Ida-Aasia julgeoleku parandamiseks.
Robert F. Simmons juunior räägib asjaosalisena NATO peamise partnerlusfoorumi loomisest ja arengust.
Professor Adrian Pop analüüsib Euroopa Liidu ja Atlandi alliansi vahel arenevaid suhteid.