Partnerskaber – gamle såvel som nye
Den 26. june 2007 mødtes NATO’s generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer og Ruslands præsident Vladimir Putin i Moskva for at fejre NATO-Ruslands Rådets femårsjubilæum og tiårsjubilæet for Den Grundlæggende Akt vedrørende Gensidige Relationer
(© NATO)
Forord
I forbindelse med de forestående større jubilæer fokuserer dette nummer af NATO Nyt på flere af Alliancens vigtigste relationer og på nogle af de strukturer, som støtter NATO’s partnerskaber.
Dmitri Trenin gransker relationerne mellem NATO og Rusland på femårsjubilæet for NATO-Russia Rådet og tiårsjubilæet for Den Grundlæggende Akt vedrørende Gensidige Relationer, som blev underskrevet i Paris.
Professor Grigoriy M. Perepelytsia giver sit personlige bud på Ukraines valg i relation til Den Nordatlantiske Alliance.
Dr. Amadeo Watkins og Srdjan Gligorijevic diskuterer fortid, nutid og den umiddelbare fremtid for NATO’s rolle i det vestlige Balkan.
Dr. Masako Ikegami ser på relationerne mellem NATO og Japan og giver et bud på, hvordan sikkerheden i Østasien kan forbedres.
Robert F. Simmons Jr. giver en insiders syn på bagrunden for og udviklingen i NATO’s vigtigste partnerskabsforum.
Professor Adrian Pop analyserer udviklingen i relationen mellem EU og Den Atlantiske Alliance.