Stará a nová partnerství
Moskva, 26.června 2007: Setkání generálního tajemníka NATO Jaap de Hoop Scheffera a prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina u příležitosti oslav pátého výročí založení Rady NATO -Rusko, a desátého výročí podpisu Zakládajícího aktu o vzájemných vztazích
(© NATO)
Předmluva
Vzhledem k tomu, že na letošní rok připadá velké množství významných výročí Aliance, toto letní vydání NATO Review je zaměřeno na několik nejdůležitějších partnerských svazků a na některé struktury, které podporují spojenecká partnerství.
Dimitrij Trenin posuzuje kritickým okem vztahy NATO s Ruskem pět let od ustavení Rady NATO-Rusko a deset let od podpisu Zakládajícího aktu vzájemných vztahů.
Profesor Grigorij M.Perepelytsia uvažuje nad perspektivami Ukrajiny co se týká dilema ve vztazích k Alianci, se kterým je dnes konfrontována.
Dr.Amadeo Watkins a Srdjan Gligorijevič uvažují nad rolí NATO v zemích západního Balkánu v minulosti, současnosti a nejbližší budoucnosti.
Dr.Masako Ikegami se zamýšlí nad vztahem NATO a Japonska a navrhuje řešení pro zlepšení bezpečnostního prostředí ve východní Asii.
Robert F.Simmons mladší nabízí zasvěcený pohled na zrod a vývoj hlavního fóra Partnerství pro mír NATO.
Profesor Adrian Pop zkoumá evoluci vzájemných vztahů, které se konstruktivně vyvíjejí mezi Evropskou unií a Aliancí.