Ceļš uz Rīgu
Maskavā, 2007.gada 26. jūnijā: NATO ģenerālsekretārs Jāps de Hops Shefers un Krievijas prezidents Vladimirs Putins atzīmē NATO-Krievijas padomes piekto gadadienu un Savstarpējo attiecību dibināšanas akta desmito gadskārtu.
(©NATO )
Partnerības: vecas un jaunas
Gaidot vairāku gadadienu saskari, šis NATO Vēstneša izdevums apskata vairākas aliansei svarīgas attiecības un dažas struktūras, kas ir NATO partnerību pamatā.
Dmitrijs Treņins kritiski raugās uz NATO-Krievijas attiecībām piektajā NATO-Krievijas padomes un desmitajā Parīzes savstarpējo attiecību dibināšanas akta gadadienā.
Profesors Grigorijs M. Perepelica piedāvā savu perspektīvu attiecībā uz izvēlēm, kas jāizdara Ukrainai, veidojot attiecības ar Ziemeļatlantijas aliansi.
Dr. Amadeo Vatkins un Srdjans Gligorijevičs diskutē par NATO lomas Rietumbalkānos pagātni, tagadni un tuvāko nākotni.
Dr. Masako Ikegami apskata NATO-Japānas attiecības un piedāvā savas rekomendācijas, kā uzlabot drošību Tuvajos Austrumos.
Roberts F. Simmons Jr. sniedz zinātāja viedokli par NATO galvenā partnerības foruma ģenēzi un evolūciju.
Profesors Adrians Pops pēta Eiropas Savienības un Atlantijas alianses attiecību izaugsmi.