Πρόλογος

Σε μια περίοδο με σημαντικές επετείους, η παρούσα έκδοση του Δελτίου ΝΑΤΟ εστιάζει σε πολλούς από τους σημαντικούς συνεταιρισμούς της Συμμαχίας, και σε κάποιες από τις υποδομές που στηρίζουν τους συνεταιρισμούς τους ΝΑΤΟ.

Τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις αυτές έχουν γίνει όλο και πιο απαραίτητες στις προσπάθειες της Συμμαχίας για να προωθήσει την ασφάλεια, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στον ευρύτερο Ευρωατλαντικό χώρο και πέρα από αυτόν.

Καθώς άλλαξαν οι γεωπολιτικές πραγματικότητες μετά από τι τέλος του Ψυχρού Πολέμου, και πάλι μετά την 11/9, έτσι και τα προγράμματα συνεταιρισμού του ΝΑΤΟ μεγάλωσαν και εξελίχθηκαν για να αντικατοπτρίζουν τα νέα περιβάλλοντα. Τα προγράμματα αυτά προσέφεραν φόρουμ για ανοικτό διάλογο, μεγαλύτερη κατανόηση και για κοινή δράση με πρώην αντιπάλους, διευκόλυναν την απτή συνεργασία για ασφάλεια με τα Εταιρικά κράτη, βοήθησαν υποψηφίους να γίνουν Σύμμαχοι και συνεισέφεραν σε μια ευρύτερη Ευρωατλαντική κουλτούρα ασφαλείας, σταθερότητας και συνεργασίας.

Φέτος εορτάζουμε την δεκάτη επέτειο της Ιδρυτικής Πράξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, όπως επίσης και την πέμπτη επέτειο των εγκαινίων του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NRC). Ο Dmitri Trenin προτείνει μια μελλοντική πορεία για τις σχέσεις με τα Ρωσία, ενώ την ίδια στιγμή ο Paul Fritchσυζητά τα επιτεύγματα του NRC σε ένα επετειακό άρθρο.

Ο Robert Simmons αναλογίζεται τα δεκαετή επιτεύγματα του Ευρωατλαντικού Συμβουλίου Σύμπραξης (EAPC), και ο Καθηγητής Grigoriy Perepelytsia συζητά τα Ουκρανικά βήματα προς την Ευρωατλαντική ολοκλήρωση στην δεκάτη επέτειο του Χάρτη ΝΑΤΟ-Ουκρανίας πάνω σε ένα Διακεκριμένο Συνεταιρισμό. Ο πρώην Πρόεδρος Lech Wałęsa αναπολεί την δεκάτη επέτειο της πρόσκλησης για την ιδιότητα του μέλους του ΝΑΤΟ στην Πολωνία.

Ο Καθηγητής Adrian Pop δίνει τα επιχειρήματα για μεγαλύτερη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ, και παίρνουμε συνέντευξη από τον Αντιστράτηγο David Leakey, Γενικό-Διευθυντή του Στρατιωτικού Προσωπικού της ΕΕ, πάνω στις στρατιωτικές εξελίξεις της ΕΕ και τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Οι Δρ Amadeo Watkins και Srdjan Gligorijevic συνηγορούν για μεγαλύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στα δυτικά Βαλκάνια, ενώ η Δρ Masako Ikegami συζητά έναν ενδεχόμενο ρόλο για τη Συμμαχία για τη βελτίωση της ασφάλειας στην Ανατολική Ασία.

Πέρα από τα άρθρα που αναφέρονται στους συνεταιρισμούς του ΝΑΤΟ, ο Adrian Kendry διερευνά τα οικονομικά της διεθνούς τρομοκρατίας, και στη τεσσαρακοστή επέτειο της μεταφοράς της έδρας της Συμμαχίας από το Παρίσι στις Βρυξέλλες, ο François Le Blévennec διηγείται τις δοκιμασίες και τις ταλαιπωρίες της «μεγάλης μετακίνησης».

...κορυφή σελίδας...