Apmąstymai po Rygos
Šiaurės Atlanto Taryba susitinka Rygoje
(© Aivars Liepins)
Įvadas
Šiame po Rygos viršūnių susitikimo paskelbtame internetiniame „NATO apžvalgos“ numeryje aptariami pagrindiniai klausimai, kuriais diskutavo valstybių ir vyriausybių vadovai, susitikę Latvijos sostinėje lapkričio 28–29 dienomis.
Generolas Davidas Richardsas prisimena vadovavimo Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms Afganistane metą.
Paulas Savereux analizuoja neseniai paskelbtą principinės svarbos dokumentą.
Fritzas Rademacheris analizuoja NATO galimybes pasidalyti patirtimi su Viduržemio jūros dialogo šalimis.
Friedrichas Steinhäusleris pasakoja apie NATO pastangas kovoti su asimetrinėmis grėsmėmis iki susitikimo Rygoje ir po jo.