ביבליוגרפיה
הרשימה מטה כוללת ספרים ומאמרים בנושא יחסים טראנסאטלנטיים ובטחון פנים כאשר אלו מתייחסים לנאט"ו ופורסמו באנגלית וצרפתית במשך השנים האחרונות.

Transatlantic Relations and Homeland Security