Tagasivaade Riiale
Põhja-Atlandi Nõukogu kohtub Riias.
(© Aivars Liepins)
Eessõna
Käesolevas NATO Teataja veebiväljaandes, mis on esimene pärast Riia tippkohtumist, on kõne all küsimused, mida alliansi liidrid 28. ja 29. novembril Läti pealinnas arutasid.
Kindral David Richards vaatab tagasi oma teenistusajale Afganistani rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude ülemana.
Paul Savereux analüüsib hiljuti avaldatud põhidokumenti.
Fritz Rademacher uurib, kuidas NATO saaks oma oskusteadmisi jagada Vahemere dialoogis osalevate riikidega.
Friedrich Steinhäusler kirjeldab NATO tegevust ebasümmeetriliste ohtudega võitlemisel enne ja pärast Riia tippkohtumist.