Статиите в резюме

Здрави основи

Генерал Дейвид Ричардс

През 2006 г.Международните сили за сигурност на НАТО (АЙСАФ) разшириха географското присъствие на мисията и усилията за възстановяване и развитие позволиха някои от местните бунтовници да се предадат и помирят. Сега се открива възможност за АЙСАФ, афганистанското правителство и международната общност да отделят по-голямо внимание на доброто управление и развитието. В някои конкретни области се налагат допълнителни усилия. Например трябва да се разбере мащабът на кампанията против бунтовниците и да се приеме единен международен подход към афганистанското правителство. За жалост остават сериозни пропуски в бойните способности и понякога е трудно да се поддържа сигурността там, където успяваме да я наложим. Информационните кампании са душата на операцията. Най-важно за успеха е да спечелим и да задържим сърцата и умовете на хората.

Основните политически насоки – азбучник

Пол Саврьо

Основните политически насоки дават рамката и политическите насоки за текущата трансформация на Алианса, определят приоритети по всички аспекти на военните способности, планирането и разузнаването в Алианса. В ОПН тероризмът и разпространението на оръжия за масово унищожение се определят като най-вероятните заплахи за НАТО през следващите 10-15 години. В документа се подчертава изискването силите на НАТО да останат балансирани, гъвкави и подвижни, способни да осъществяват целия спектър от мисии, от високо- до ниско интензивни. Подчертава се и необходимостта от сътрудничество с държавите извън НАТО и с другите институции и организации, както и нуждата от по-детайлно формулиране на изискванията, включително способността да се провеждат и поддържат операции далеч от родната територия с малка или никаква поддръжка от приемащата държава. Прилагането на ОПН ще позволи да се изградят по-използваеми способности за бъдещите операции и мисии и ще позволи на НАТО да остане ефективен, надежден и търсен през XXI век.

Инициативата на НАТО за сътрудничество в обучението и подготовката

Фриц Радемахер

Инициативата на НАТО за сътрудничество в обучението и подготовката е част от непрекъснатата трансформация на Алианса, за да се пригоди към все по-сложната среда на сигурност. Една от основните цели е да се помогне на заинтересуваните страни да засилят способностите и оперативната съвместимост на армиите си със съюзническите. Инициативата ще използва съществуващите структури и програми. Началната фаза може да включва . Разширено участие на партньорите от Средиземноморския диалог и Истанбулската инициатива за сътрудничество в съществуващите програми за обучение и подготовка в заведенията на НАТО или създаване на факултет за Близкия изток към Колежа по отбраната на НАТО. През втората фаза НАТО може да съдейства за изграждането в региона на център за сътрудничество в областта на сигурността. Партньорите те проявяват особен интерес към оперативната съвместимост, военноморското сътрудничество, регулирането на кризи, борбата с незаконния трафик и граничната сигурност. Тази инициатива и други партньорски дейности ясно показват, че обучението и подготовката заемат все по-голям дял в дейността на НАТО. В бъдеще Алиансът вероятно ще получи и други заявки за сътрудничество и помощ в тази област.

Терористични заплахи за страните от НАТО: бестиарий

Фридрих Щайнхауслер

Редица от проблемите на сигурността за страните от Алианса остават и крият сериозни рискове. Това са глобалният джихад, тероризмът камикадзе, „домашният” тероризъм, радиологичните нападения и оръжията за масово унищожение. На всички срещи на върха на НАТО от 1999 г. бяха приети важни мерки за борба с тероризма. Такива са инициативата “DAT” - Работна програма за отбрана срещу тероризма, която се осъществява под ръководството на Конференцията на националните директори по въоръженията, целяща съвместното разработване на авангардни технологии за борба с терористичните заплахи. Страните-членки приеха и Подробните политически насоки, в които се подчертават заплахите от тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение. Освен това, съюзниците вече разполагат със Сили за бързо реагиране в пълна бойна готовност и наскоро приетата Инициатива за трансформация на специалните оперативни сили, която ще увеличи възможностите на специалните сили на отделните държави-членки да провеждат съвместни учения и операции. В обозримо бъдеще глобалният тероризъм ще остане най-голямата заплаха за трансатлантическата отбрана.

Обща програма за сигурността на националната територия

Майкъл О’Ханлън

И за американците, и за европейците, националната сигурност е вътрешният фронт в една много по-мащабна битка. Надигащата се заплаха от радикални групи, действащи под държавното равнище и използващи интернет и несиметрични средства за зрелищни нападения, не може да бъде овладяна от една държава, действаща в изолация. Дори само по тази причина НАТО заслужава да играе важна роля в гарантирането на националната сигурност. Определени насоки биха могли да канализират бъдещите усилия. Първо, трябва да признаем, че бъдещите нападения могат да засегнат важни уязвими обекти като химическите заводи или спортните стадиони. На второ място трябва да засилим превантивната дейност. Трето, трябва да мислим за терористичните атентати, който могат да причинят огромни жертви. Някои от областите, в което трябва да бъдат засилени политическите усилия, включват създаването на стимули за частния сектор за осигури по-ефикасната си защита и да се проучи възможността страните от НАТО да гарантират бързо произвеждане на ваксини и лекарства за нови патогенни причинители. Съюзническите държави би трябвало да се специализират в антитерористичните мерки там, където са най-добри.

Докладът Армел

Лоуранс Каплан

Сега, след четиридесет години, докладът Армел влезе в историята като символ на гласа на малките държави, които настойчиво изискват разведряването и отбраната да са двете основни функции на НАТО. Основната му заслуга е твърдението, че съюзническите държави трябва да установят по-стабилни отношения, в рамките на които да се решат политическите въпроси. Един от факторите, дали тласък на доклада, е предположението, че Варшавският блок върви към нормални отношения с НАТО. Друг фактор са очакванията на голистка Франция, че Алиансът ще се саморазпусне, след като Съветите отслабват хватката върху Източна Европа. В доклада ясно се подчертава, че именно успехът във военната област прави разведряването възможно. Има и трета промяна на международната сцена, която също частично допринася за доклада Армел – ефекта от войната във Виетнам върху ролята на САЩ в НАТО. Когато Съветският съюз и Съединените щати съвместно прекратяват Студената война, посланието от доклада Армел най-после става реалност.

Рапорт от НАТО: рецепти и срещи на върха

Джонатан Париш

През ноември 2006 г. помагах за приготвянето на „кренвирша” - декларацията от Рига. По това време се правеше голямо смесване, раздробяване и добавяне, така че част от очакваните текстове не влязоха, а финалния вариант донесе изненади. Голямото предизвикателство при изготвянето на проекта за декларацията бе правилно да се отправи посланието. Неизменно държавите-членки съсредоточават усилията си да вмъкнат в сместа любимите си съставки и това се прави. За цинично настроените Декларацията е доказателство, че всички решения са „предварително опечени” и срещите на върха не са нищо повече от скъпо струваща възможност за обща снимка, но от тези срещи има реална полза. Предварително подготвената декларация позволява на държавните и правителствените ръководители да насочат изказванията си към приоритетните въпроси. Подобно на качествен кренвирш, Декларацията от Рига бе приготвена в дълъг и скрит за очите процес. И именно защото всички съюзници участваха в приготвянето, вкусът се харесва на всички.

...Начало...