Библиография
Долният списък включва книги и статии, посветени на трансатлантическите отношения и националната сигурност в светлината на връзката им с НАТО, публикувани на английски и френски през последните години.

Трансатлантически отношения и национална сигурност