Nenutrūkstanti NATO pertvarka
Rygos senamiesčio vaizdas nuo Dauguvos pusės
(© Āris Zobens)
Įvadas
Šiame Rygos viršūnių susitikimui skirto internetinio leidinio numeryje aptariami keli svarbiausi klausimai, apie kuriuos kalbės Aljanso vadovai, susitikę lapkričio 28–29 d. Latvijos sostinėje.
Jaapas de Hoopas Schefferis apžvelgia klausimus, kurie bus aptarti Latvijos sostinėje.
Vaira Vykė-Freiberga džiaugiasi būsimu NATO viršūnių susitikimu Latvijos sostinėje.
Victoria Nuland aiškina, kaip praktiniai NATO operacijos Afganistane poreikiai privertė Aljansą peržengti savo teorinius apribojimus.
Pierre Lellouche pateikia savo apmąstymus, artėjant Rygos viršūnių susitikimui.