Ο Δρόμος προς τη Ρίγα
Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ
(© NATO )
Πρόλογος – και αποχαιρετισμός
Αυτή η on line έκδοση της Συνόδου Κορυφής της Ρίγα εξετάζει κάποια από τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν από τους Συμμαχικούς ηγέτες στην πρωτεύουσα της Λεττονίας στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Τα πρώτα δύο άρθρα είναι αφιερωμένα στο κεντρικό θέμα,
Ο Jaap de Hoop Scheffer σκιαγραφεί τα θέματα που θα συζητηθούν στην πρωτεύουσα της Λεττονίας.
Η Vaira Vīķe-Freiberga αναμένει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Ρίγα
Η Victoria Nuland εξηγεί πώς οι πρακτικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν έσπρωξαν τη Συμμαχία πέρα από τους θεωρητικούς περιορισμούς της.
Ο Pierre Lellouche εκθέτει τις σκέψεις του πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ρίγα.