Ciągła transformacja NATO
Siły Odpowiedzi NATO
(© SHAPE)
Wprowadzenie
Transformacja NATO trwa od jego powstania w 1949 roku. Obecnie NATO jest w trakcie transformacji postzimnowojennej i charakterystycznej dla okresu po 11 września 2001 roku.
Sten Rynning analizuje wybory, których Sojusz musi dokonać, jeśli chce się odnowić
Admirał Giampaolo di Paola przedstawia włoskie poglądy na transformację
Mario Bartoli analizuje postępy w udoskonalaniu zdolności wojskowych Sojuszu
Rober Bell analizuje wyzwania związane z tworzeniem Sił Odpowiedzi NATO