NATOs pågående transformasjon

(© ????)
Forord
NATO har transformert seg siden den ble grunnlagt i 1949. Den er for tiden midt i sin transformasjon etter Den kalde krigen og etter 11. september, fra en Allianse fokusert på å forsvare Europa, til en bredere sikkerhetsleverandør som er forberedt på å håndtere nye trusler uansett hvor de kommer fra.
Sten Rynning ser på hvilke valg Alliansen må ta hvis den skal fornye seg selv
Admiral Giampaolo de Paola gir et italiensk syn på transformasjon
Mario Bartoli undersøker fremdriften når det gjelder bedringen av Alliansens evner
Robert undersøker utfordringene i forbindelse med opprettingen av NATOs innsatsstyrke