Непрекъснатата трансформация на НАТО
Силите за бързо реагиране на НАТО
( ©SHAPE)
Предисловие
От създаването си през 1949 г. НАТО непрекъснато се променя. В момента Алиансът е в разгара на една основна трансформация след Студената война и атентатите от 11 септември,
Стен Рининг обмисля пътищата, които НАТО трябва да избере, ако иска да се обнови
Адмирал Джанпаоло ди Паола излага гледището на Италия в областта на трансформацията
Оценка на трансформацията на НАТО Марио Бартоли представя напредъка в подобряването на способностите на Алианса
Робърт Бел излага проблемите по създаването на Силите за бързо реагиране на НАТО