Aktiviranje 5. člena: pet let kasneje

(© )
Predgovor
Ta številka Revije NATO z naslovom Aktiviranje 5. člena: pet let kasneje proučuje pomen in posledice Natove odločitve 12. septembra 2001 o prvem aktiviranju določbe zavezništva o kolektivni obrambi.
Sebestyén L. v. Gorka piše o pomenu aktiviranja 5. člena Washingtonske pogodbe pet let kasneje.
Edgar Buckley opisuje, kako je Nato 12. septembra 2004, 24 ur po terorističnih napadih na Združene države, aktiviral 5. člen.
Tomáš Valášek s stališča srednje- in vzhodnoevropskih držav piše o razvoju različnih odnosov do kolektivne obrambe v Natu.
Stanley R. Sloan analizira razpravo o 5. členu, ki je zaznamovala pogajanja o Washingtonski pogodbi.