Operasjoner: gamle og nye
Hjelpeoperasjonen i Pakistan
(© SHAPE)
Forord – og farvel
Dette nummer av NATO Nytt, kalt Bruk av Artikkel 5: fem år etter, tar for seg betydningen og konsekvensene av NATOs beslutning den 12. september 2001 om å bruke Alliansens kollektive forsvarsklausul for første gang.
Sebestyén L. v. Gorka analyserer betydningen av bruken av Artikkel 5 i Washington-traktaten fem år etter
Edgar Buckley beskriver hvordan NATO tok i bruk Artikkel 5 den 12. september 2001, 24 timer etter terroranslagene mot USA.
Tomas Valasek undersøker hvordan holdningene til kollektivt forsvar i NATO utvikler seg fra perspektivet til landene i Sentral- og Øst-Europa.
Stanley R. Sloan analyserer debatten om Artikkel 5 som dominerte forhandlingene om Washington-traktaten.