Bidragsytere
Kommandør Keith J. Allred er senior militær dommer hos Generaladvokaten, US Navy.

Rafael L. Bardají er direktør for internasjonal politikk ved Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales i Madrid.

Edgar Buckley var assisterende generalsekretær for forsvarsplanlegging og operasjoner fra 1999 til 2003. Han er for tiden senior visepresident for Thales, ansvarlig for europeisk forretningsutvikling.

Sebestyén L. v. Gorka har grunnlagt og er direktør for Institute for Transitional Democracy and International Security i Budapest, og professor II i terrorisme og sikkerhetsstudier ved George C. Marshall Center i Tyskland.

Daniel Keohane er seniorforsker for sikkerhet og forsvarsvarspolitikk ved Centre for European Reform i London

Rem Korteweg er doktorgradsforsker ved Clingendael Centre for Strategic Studies i Haag

Stanley R. Sloan er direktør for Atlantic Community Initiative, og forfatter av den nylig utkomne ”NATO, the European Union and the Atlantic Community: The Transatlantic Bargain Challenged” (Rowman and Littlefield, 2005)

Stephan De Spiegeleire er programdirektør for forsvarstransformasjon ved Clingendael Centre for Strategic Studies i Haag

Tomas Valasek er direktør for World Security Institute i Brussel.