Innhold
Forord

Bruk av Artikkel 5: fem år etter

Bruk i sammenheng
Sebestyén L. v. Gorka analyserer betydningen av bruken av Artikkel 5 i Washington-traktaten fem år etter
Bruk av Artikkel 5
Edgar Buckley beskriver hvordan NATO tok i bruk Artikkel 5 den 12. september 2001, 24 timer etter terroranslagene mot USA.
Virkelighetskontroll
Tomas Valasek undersøker hvordan holdningene til kollektivt forsvar i NATO utvikler seg fra perspektivet til landene i Sentral- og Øst-Europa.
Forhandlingene om Artikkel 5
Stanley R. Sloan analyserer debatten om Artikkel 5 som dominerte forhandlingene om Washington-traktaten.

Debatt

Bør hjemlandssikkerhet være en grunnleggende NATO-oppgave
Rafael L. Bardají versus Daniel Keohane

Intervju

Analyse

Kamp mot menneskehandel
Kommandør Keith J. Allred tar for seg NATOs retningslinjer for tiltak mot menneskehandel.

Militære saker

Fremtidige NATOer
Stephan De Spiegeleire og Rem Korteweg vurderer en rekke scenarier for Alliansens fremtid
...topp...