ביבליוגרפיה
הרשימה המופיעה מטה כוללת ספרים ומאמרים בנושא איומים חדשים על הבטחון, כפי שפורסמו באנגלית וצרפתית בשנים האחרונות ונאספו על ידי ספריית נאט"ו.

ספרים ומאמרים בנושא האיומים החדשים על הבטחון