Автори
Капитан Кийт Елред е от корпуса Judge Advocate General’s Corps към американския флот.

Рафаел Бардахи е директор за международната политика във Фондация за анализ и социални изследвания в Мадрид.

Едгар Бъкли е помощник генерален секретар за планирането на отбраната и операциите от 1999 г. до 2003 г. В момента е старши заместник-председател на Талес, отговарящ за развитието на бизнеса в Европа.

Себестиен Горка е основател и директор на Института за демокрация в преход и международна сигурност в Будапеща и асоцииран преподавател по проблемите, свързани с тероризма, и изследванията в областта на сигурността към Центъра Джордж Маршал в Германия.

Дениъл Киохейн е старши изследовател в областта на сигурността и отбранителната политика в Центъра за европейска реформа в Лондон.

Рем Кортеуег е изследовател в Центъра Клингендал за стратегически изследвания в Хага.

Стенли Слоун е директор на Инициативата на атлантическата общност и автор на неотдавна излязлата книга „НАТО, Европейският съюз и атлантическата общност: предизвикателствата пред трансатлантическата сделка” (NATO, the European Union and the Atlantic Community: The Transatlantic Bargain Challenged” (Rowman and Littlefield, 2005).

Стефан де Спигелере е програмен директор за трансформацията на отбраната.

Томаш Валашек е директор на Института за световна сигурност в Брюксел.