Библиография
Долният списък включва книги и статии, посветени на новите заплахи за сигурността, публикувани на френски и английски през последните години. Той е подготвен от библиотеката на НАТО.

Книги и статии за новите заплахи за сигурността