Operacije: stare in nove
Operacija pomoči v Pakistanu
(© SHAPE)
Predgovor
Na Natovem carigrajskem vrhu leta 2004 so se voditelji držav zaveznic dogovorili o okrepitvi Sredozemskega dialoga, programa zavezništva za sodelovanje s širšo sredozemsko regijo, o začetku Carigrajske pobude o sodelovanju, podobnega programa, ki obsega širši Bližnji vzhod, in o pomoči Iraku pri usposabljanju njegovih varnostnih sil.
James Pardew in Christopher Bennett proučujeta, kako se je Natovo težišče premaknilo k operacijam in izzivom, ki so pred nami.
Mihai Carp proučuje izzive in obete za Natovo operacijo v Afganistanu, zdaj ko zavezništvo povečuje svojo navzočnost v tej državi.
Gabriele Cascone in Joaquin Molina proučujeta izglede za zahodni Balkan v prihodnjih letih s stališča Nata.
Maurits Jochems piše o vlogi Nata pri odpravljanju posledic naravnih nesreč po orkanu Katrini in potresu v južni Aziji.