Operasjoner: gamle og nye
Hjelpeoperasjonen i Pakistan
(© SHAPE)
Forord
Dette nummeret av NATO Nytt, kalt Operasjoner: gamle og nye , er fokusert på NATOs voksende, operative forpliktelser og aktiviteter i kjølvannet av Alliansens reaksjon både på orkanen Katrina og jordskjelvet i Sør-Asia, og like før utvidelsen av NATOs operasjon i Afghanistan.
James Pardew og Christopher Bennett undersøker hvordan NATOs fokus har skiftet til operasjoner og utfordringene som ligger foran oss.
Mihai Carp undersøker utfordringene og utsiktene for NATOs afghanske operasjon etter hvert som Alliansen utvider sin tilstedeværelse i Afghanistan.
Gabriele Cascone og Joaquin Molina undersøker neste års utsikter for det vestlige Balkan fra et NATO-perspektiv.
Maurits Jochems undersøker NATOs rolle innen katastrofehjelp i kjølvannet av orkanen Katrina og jordskjelvet i Sør-Asia.