Nato in Bližnji vzhod
Otvoritev Natove akademije za usposabljanje v Iraku
( © Narednica ameriške kopenske vojske Lorie Jewell)
Predgovor
Na Natovem carigrajskem vrhu leta 2004 so se voditelji držav zaveznic dogovorili o okrepitvi Sredozemskega dialoga, programa zavezništva za sodelovanje s širšo sredozemsko regijo, o začetku Carigrajske pobude o sodelovanju, podobnega programa, ki obsega širši Bližnji vzhod, in o pomoči Iraku pri usposabljanju njegovih varnostnih sil.
Carlo Masala proučuje razvoj Natove politike do Sredozemlja in Bližnjega vzhoda.
Francis Ghilès proučuje odnose med arabskim svetom in Zahodom ter razmišlja, kako bi Nato lahko izboljšal svojo podobo v očeh Arabcev.
Mustafa Alani predstavlja svojo analizo arabskih odnosov do Nata in tega, kako bi zavezništvo lahko premostilo stereotipe in predsodke.
Martin van Creveld predstavlja izraelski pogled na odnose med Izraelom in Natom ter možnosti za mir na Bližnjem vzhodu z zgodovinskega stališča.