NATO og Midtøsten
Åpning av NATOs treningsakademi i Irak
( © US Army sersjant Lorie Jewell)
Forord
På NATOs toppmøte i Istanbul i 2004 ble de allierte ledere enige om å styrke Middelhavsdialogen, Alliansens samarbeidsprogram med den større middelhavsregionen, lansere Samarbeidsinitiativet fra Istanbul, et liknende program som dekker det større Midtøsten, og hjelpe Irak med treningen av deres sikkerhetsstyrker.
Carlo Masala undersøker utviklingen av NATOs politikk overfor Middelhavsregionen og Midtøsten.
Francis Ghilès undersøker forbindelsene mellom den arabiske verden og Vesten og vurderer hvordan NATO kan bedre inntrykket av seg blant araberne.
Mustafa Alani presenterer sin analyse av arabiske holdninger overfor NATO og hvordan Alliansen kan arbeide for å overvinne stereotypier og fordommer.
Martin van Cleveld presenterer en israelers syn på forbindelsene mellom Israel og NATO og utsiktene for fred i Midtøsten i et historisk perspektiv.