Wejdź na stronę główną NATO
Wejdź na stronę główną Przeglądu NATO
      Bieżący numer: Jesień 2005 Poprzednie numery  |  Język
Wejdź na stronę główną NATO
 Spis treści
 Wprowadzenie
 Streszczenia
 Debata
 Wywiad
 Historia
 Felietony
 Analiza
 Statystyka
 Autorzy
 Bibliografia
 Łącza (linki)
 W następnym
 numerze
Wejdź na stronę główną Przeglądu NATO Kontakt z redakcją/subskrypcja No print friendly version

wyślij ten artykuł do przyjaciela
Statystyka
 

Defence spending and military personnel

Dane statystyczne zaprezentowane poniżej w formie graficznej pochodzą z dokumentu NATO-Russia Compendium of Financial and Economic Data Relating to Defence publikowanego raz do roku przez Radę NATO-Rosja, dostępnego na stronie: www.nato.int/docu/pr/2005/p050609e.htm. Wobec rozbieżności pomiędzy NATO i poszczególnymi państwami odnośnie do definicji wydatków na obronę, dane liczbowe mogą różnić się od tych, które są podawane przez władze państwowe lub cytowane w budżetach narodowych. Dane dotyczące Francji są jedynie wskazaniem ponieważ Francja nie należy do zintegrowanej struktury wojskowej NATO i nie uczestniczy w zbiorowym planowaniu sił. Islandia nie ma sił zbrojnych. Dane dotyczące Republiki Czeskiej, Węgier i Polski rozpoczynają się od 1999 roku, kiedy te państwa wstąpiły do Sojuszu. Dane dotyczące Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii zaczynają się od roku 2004 – kiedy przystąpiły one do Sojuszu. Dane za rok 2004 mają charakter szacunkowy.

 

Siły zbrojne – roczna średnia liczebność żołnierze (w tysiącach)

 

 
Wydatki obronne jako procent wydatków krajowych brutto (w oparciu o ceny stałe)

 
Wydatki obronne per capita w USD (ceny i kursy walut z 1995 roku).