Wprowadzenie

Odkąd samoloty pasażerskie zostały celowo wbite w wieże World Trade Center w Nowym Jorku oraz w gmach Pentagonu w Waszyngtonie D.C. 11 września 2001 roku, dyskusje o terroryzmie oraz o sposobach zwalczania tej plagi zajmują czołowe miejsce w programie działań NATO. W istocie, już dzień po wspomnianych atakach terrorystycznych, Sojusz po raz pierwszy w historii powołał się na Artykuł 5 - czyli własny zapis o obronie zbiorowej. Niniejszy numer Przeglądu NATO zatytułowany Zwalczanie terroryzmu analizuje działania Sojuszu w tej dziedzinie w latach, które upłynęły od tych wydarzeń. W pierwszym z czterech artykułów poświęconych wiodącemu tematowi, Dagmar de Mora-Figueroa z Pionu Polityki i Planowania Obrony NATO analizuje ogólną reakcję Sojuszu. Andrei Kelin, dyrektor jednego z departamentów w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych opisuje, jak NATO i Rosja wykuwają coraz skuteczniejsze partnerstwo w obliczu zagrożenia terrorystycznego. Eric R. Terzuolo, autor wkrótce oczekiwanej publikacji “NATO and Weapons of Mass Destruction”, rozważa rolę NATO w zwalczaniu proliferacji broni masowego rażenia. Na koniec Wiceadmirał Roberto Cesaretti, dowódca operacji Active Endeavour, analizuje walkę z terroryzmem, prowadzoną przez NATO na Morzu Śródziemnym od października 2001 roku.

W ramach debaty, Lionel Ponsard i David S. Yost – obaj z Akademii Obrony NATO w Rzymie – dyskutują o tym, czy przyszedł czas, aby zaktualizować Koncepcję Strategiczną. W wywiadzie Gijs de Vries, koordynator Unii Europejskiej do spraw zwalczania terroryzmu, odpowiada na pytanie, jak Unia Europejska stara się odnosić do groźby terroryzmu. Zaznaczając 10. rocznicę pierwszej kampanii powietrznej NATO w Bośni i Hercegowinie, Ryan C. Hendrickson z Eastern Illinois University przedstawia przebieg i znaczenie operacji Deliberate Force. Dwa felietony analizują kroki podejmowane przez NATO, z jednej strony w celu stworzenia i udoskonalenia chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych systemów obrony, a z drugiej – obrony rakietowej. Peter van Ham z holenderskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych “Clingendael” w Hadze analizuje wyzwania, przed jakimi stoi NATO, w coraz większym stopniu przyjmujące na siebie rolę globalną. Statystyki dotyczące wydatków obronnych i personelu sił zbrojnych państw członkowskich Rady NATO-Rosja dopełniają bieżący numer.

Christopher Bennett